هشتگ «هِلپ ایران»؛ وقتی مردم ناامیدند/ برای توجه دادن سازمان‌های جهانی به وضعیت شیوع کرونا در ایران

اینستاگرام هر کسی را که نگاه می‌کنید پستی را به اشتراک گذاشته که هشتگ «هِلپ ایران» دارد، هشتگی که کاربران برای توجه دادن سازمان‌های جهانی به وضعیت شیوع کرونا در ایران داشته‌اند.


برگزیده
یاداشت