علي‌اكبر نيكواقبال، كارشناس اقتصادي

آثار ادغام بانک‌های نظامی

اساسا بانک‌‌های ادغام‌شونده با مسائل و مشکلاتی از جمله مطالبات معوق و حتی لاوصول برای تسهیلات و وام‌های سنگین اعطاشده، عدم دریافت وثایق و ضمانت‌های مناسب و کافی و حتی عدم بررسی پروژه‌ها و به دنبال آن، ورشکستگی وام‌گیرندگان و معاف شدن آنها از پس دادن وام‌های دریافت‌شده، هزینه‌های نسبتا بالا برای پرداخت سود و بهره برای سپرده‌گذاران و کلا کوچک شدن نسبت کفایت سرمایه به علت زیان‌های ممتد در اثر هزینه‌های فزاینده و کاهش ارزش دارایی‌ها، دست به گریبان هستند.


برگزیده
یاداشت