چند بار شکست در درمان ناباروری، طبیعی است؟

عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا ضمن برشماری علل شکست در درمان ناباروری، ‌ گفت: ناباروری یک‌سال تلاش ناموفق برای بچه‌دار شدن تعریف می‌شود. یعنی یک سال فرصتی که به زوج‌ها می‌دهیم تا تلاش کنند و در واقع تا ۱۲ بار تلاش بی‌نتیجه هم می‌تواند طبیعی قلمداد شود.

گام بلند ایران برای ایستادن بر قله صنعت داروی جهان/ نبض خودکفایی از این شهرک می‌تپد

شهرک دارویی برکت در استان البرز، علاوه اشتغال‌زایی و تبدیل ایران به قطب درمانی خاورمیانه و یکی از قطب‌های تولید دارو در جهان، کشورمان را از نظر تامین فراورده‌های دارویی به صورت 100 درصد خودکفا خواهد کرد.


برگزیده
یاداشت