ریاضی

بررسی شرایط اشتغال فارغ التحصیلان رشته ریاضی

اکثر فارغ التحصیلان ریاضی در گذشته جذب آموزش و پرورش و یا دانشگاه ها می شدند، که آموزش و پرورش تصمیم گرفته به شیوه دیگری معلم جذب کند (از طریق دانشگاه فرهنگیان) و دانشگاه ها نیز ظرفیتشان برای جذب استاد در این رشته تکمیل شده است. از طرفی جذب فارغ التحصیلان برای شغل های دولتی هم کاهش یافته و ریاضی هم مشمول این وضعیت شده است. همچنین در جامعه ما مشاغل دیگری به صورت مشخص برای فارغ التحصیلان این رشته تعریف نشده است.

بررسی تاثیرات مهاجرت دانشجویان

گرایش مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور

در این گزارش که بررسی گرایش مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور تحت تاثیر عواملی همچون؛ جو دانشگاه، ارزشیابی آموزشی و شرایط فرهنگی-اجتماعی پرداخته‌ایم و در آخر گزارشی از میان دانشجویان که توسط ایسنا تهیه شده را آورده‌ایم. در صورت تمایل به ادامه این بحث و تهیه آماری همچون رساله‌های مورد مطالعه می‌توان جمعیت آماری‌ای در دانشکده ریاضی یا حتی دانشکده‌های دیگر دانشگاه علم و صنعت، بعد از شروع ترم که بچه ها حضور داشته باشند در دانشگاه و درگیر امتحان نباشند تهیه کرد و شرایط تمایل دانشجویان این دانشگاه را مورد مطالعه قرار داد.

مهاجرت دانشجویان

برگزیده
یاداشت