رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از مهمترین اهدافی که در نظام مهندسی پیگیر آن هستیم، بحث کشت‌های فراسرزمینی است.

کشت‌های فراسرزمینی یکی از مهمترین اهداف نظام مهندسی کشاورزی

شناسه خبر: 10352 سرویس: اقتصادی

محمدعلی قناد زاده، در خصوص چالش‌های اصلی بخش کشاورزی، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی ما در بخش کشاورزی، موضوع آب است.


قنادزاده بیان کرد: امیدواریم که در استان خراسان رضوی بتوانیم با استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری، تجهیزات و ماشین‌آلات به نتیجه مطلوب که افزایش درصد ضریب دانش، استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات عالی و سیستم‌های آبیاری است، دست پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: ما در بخش کشاورزی یک اصطلاحی را به عنوان بهره‌وری داریم که هر کدام از آن‌ها در گرایش‌های مختلف به یک نوع معرفی می‌شوند. صحبت ما این بوده که بتوانیم همه تجهیزات خود را هم‌راستا با هدف کشاورزی خود قرار دهیم و در این راستا امنیت غذایی خود را نیز افزایش دهیم.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در خصوص میزان توجه به بخش کشاورزی در بودجه ۹۸، اضافه کرد: هر چه قدر که ما بتوانیم هزینه کرد خود را بیشترکنیم، می‌توانیم به همان میزان نیز عملکردهای خود را افزایش دهیم، اما باید از دیدگاه متخصصین اقتصادی نقطه بهینه پیدا کنیم، اگر این نقطه پیدا شود، مسلما با افزایش بودجه، بهره‌وری و عملکرد همراه خواهیم بود.


وی با بیان اینکه نظام مهندسی کشاورزی جایی است که صادرات خدمات فنی و مهندسی انجام می‌دهد، ما سیاست‌گذار نیستیم، بلکه حامی هستیم، گفت: ما در راستای اهداف خود و مسئولیت‌های تاسیس به ما واگذار شده تلاش می‌کنیم که در استان بهترین باشیم.

قنادزاده تاکید کرد: یکی از اهدافی که در نظام مهندسی پیگیر آن هستیم، بحث کشت‌های فراسرزمینی است و این ماجرا از سال ۹۵ آغاز شد و امیدواریم در سال ۹۷ ادامه پیدا کند و به شرایط بهتری دست پیدا کند، اگر این امر رخ دهد ما در بهره‌وری آب و محصولات خود می‌توانیم موفق عمل کنیم.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی