با ثبت ۱۸۵.۳ میلیمتر بارش در ۱۵۴ روز ابتدایی سال آبی جاری، رشدی ۳۰ درصدی در بارش‌های کشور نسبت به میانگین ۵۰ ساله بارش‌های ایران به ثبت رسیده است.

رشد ۳۰ درصدی بارش‌ها نسبت به میانگین ۵۰ ساله

شناسه خبر: 10387 سرویس: اجتماعی


بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا 4 اسفند سال آبی 98ــ97 (154 روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر 185.3 میلی‌متر است.از مجموع 185.3 میلی‌متر بارش ثبت‌شده در 154 روز ابتدایی سال آبی جاری، 92.1 میلی‌متر سهم پاییز و 93.2 میلی‌متر سهم 64 روز ابتدایی زمستان است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (142.9 میلی‌متر) 30 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (68 میلی‌متر) 172 درصد افزایش نشان می‌دهد.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی