رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: تا پایان سال ساختار نمودار سازمانی جدید این دانشگاه نهایی و ابلاغ خواهد شد.

نهایی شدن ساختار جدید دانشگاه آزاد تا پایان سال

شناسه خبر: 10439 سرویس: آموزشی

محمد مهدی طهرانچی گفت: کلیات نمودار سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی تصویب و ابلاغ شده است و درحال تصویب زیرساخت های آن هستیم.


وی افزود: تاکنون در جلسات کمیسیون دائمی هیئت امنای این دانشگاه موضوع زیرساخت های نمودار سازمانی این دانشگاه بررسی می شود و تاکنون ساختار مراکز حراست و حقوقی و معاونت علوم انسانی دانشگاه تصویب شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: برنامه داریم تا پایان سال جاری ساختار نمودار سازمانی این دانشگاه را نهایی و برای اجرا ابلاغ کنیم.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی