پایان مهلت استفاده از پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۰

شناسه خبر: 113050 سرویس: اقتصادی

براساس تصمیم کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات آخرین مهلت استفاده از پروانه های صادراتی سال ۱۴۰۰ با لحاظ سقف قانونی مقرر در قانون، تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ بوده است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفتمین جلسه کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات مورخ 30 فروردین سال 1402 برگزار شده بود که در این جلسه برخی از موضوعات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد بررسی و برخی موارد اصلاح شده است.
1- قسمت دوم بند (5) پنجمین صورتجلسه کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات بدین شرح اصلاح میگردد مدت" زمان اعتبار پروانههای ورود موقت (برای پردازش) تابع ماده 82 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع مصوبه شماره 197170ت 58055هـ مورخ 1400/02/26 هیأت وزیران می‌باشد.
2- پیشنهادات سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستورالعمل ورود موقت سال 1402 به شرح زیر طرح و مقرر شد مقررات موضوع بند (ج-3) از بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی (وصولی اسنادی مدت دار) شامل واردات موقت برای پردازش واحدهای تولیدی صادر کننده و از محل ارز حاصل از صادرات خود گردیده و متقاضیان مربوطه از تاریخ ثبت وصولی اسنادی مدتدار حداکثر به مدت یک ماه فرصت ارائه اسناد داشته باشند. سایر ترتیبات به جهت رفع تعهدات ارزی توسط بانک مرکزی ج.ا. پیش بینی .گردد الزام به اخذ مجوز از گمرک جمهوری اسلامی ایران قبل از اقدام به ثبت سفارش ثبت آماری ورود موقت مستند به ماده 81 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای بررسی سوابق قبلی متقاضیان بابت ورود موقت و انجام ثبت آماری یا ثبت سفارش به میزان مجوز ورود موقت گمرک به قوت خود باقی خواهد بود بانک مرکزی تا یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به تدوین و ارائه دستورالعمل مربوطه اقدام مینماید و این مصوبه از تاریخ 1402/03/01 لازم الاجرا است.
3- در خصوص متقاضیانی که تا پایان خردادماه سال جاری نسبت به ارائه درخواست و لوح فشرده حاوی اطلاعات صادرات از محل ورود موقت خود اقدام نمایند گمرک مربوطه وفق ضوابط جاری نسبت به ارسال اطلاعات به بانک مرکزی اقدام خواهد نمود در خصوص صادرات از محل ورود موقت مربوط به سال 1400 و قبل از آن مقرر شد درخواستهایی که تا پایان سال 1401 در گمرکات اجرایی ورود موقت کننده ثبت شده و به دلیل اتمام مهلتهای مقرر یا سایر ،اشکالات امکان ارسال اطلاعات فراهم نشده است گمرک ایران نسبت به ارسال اطلاعات وفق روال جاری تا پایان خردادماه به بانک مرکزی اقدام نماید ضمنا پذیرش و ثبت درخواست جدید در سال جاری برای این دسته از صادر کنندگان توسط گمرک ورود موقت کننده جهت ارسال اطلاعات امکان پذیر نخواهد بود.
پایان مهلت استفاده از پروانه‌های صادراتی سال 1400

4- آخرین مهلت استفاده از پروانههای صادراتی سال 1400 با لحاظ سقف قانونی مقرر در ،قانون تا پایان اردیبهشت 1402) بدون) بهره مندی از معافیتهای مالیاتی صادرکنندگان تمدید گردید موارد خاص عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1400 در کمیته موضوع بند یک سومین صورتجلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.
5- با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر شد کلیه صادر کنندگان مشمول تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب (1400 که از تسهیلات تامین مالی خارجی فاینانس) استفاده نموده اند موظقند در راستای ایفای تعهدات ارزی صادراتی ،خود بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده اعم از اصل سود و جریمه (تاخیر از محل تأمین مالی خارجی (فاینانس را در اولویت قرار داده و صرفاً پس از ایفای تعهدات مذکور میتوانند و از سایر روشهای برگشت ارز استفاده .نمایند ایفای تعهدات موصوف باید متناسب با مبالغ سررسید شده پرداخت نشده باشد و مورد تائید بانک عامل قرار گیرد بدیهی است متخلفین مشمول اعمال مقررات موضوعِ عدم ایفای تعهد صادراتی خواهند گردید.
6- با عنایت به مصوبات جلسه سوم کارگروه و عدم تعیین تکلیف تعهدات ارزی شرکتهای مشمول طرح جامع خدمات رسانی به کشتیها و شناورها به روش خرده فروشی (بنکرینگ (تا ،کنون مقرر گردید محدودیتهای تجاری شرکتهای بنکرینگ معرفی شده از سوی وزارت نفت تا پایان اردیبهشت سال 1402 رفع گردد.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی