ممنوعیت واگذاری شرکت‌های ورشکسته برای رد دیون دولت

شناسه خبر: 113183 سرویس: اقتصادی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: در قانون برنامه هفتم دولت را از دادن بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی منع نکرده ایم، فقط گفته ایم که دولت شرکت‌های ورشکسته را به این صندوق ها ندهد.


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه در حاشیه جلسه دوشنبه 26 تیر ماه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون در این جلسه به بررسی ماده 5 لایحه برنامه هفتم توسعه که با عنوان مردمی سازی اقتصاد بوده و به بحث خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره دارد، پرداخت.
زنگنه با بیان اینکه بسیاری از خصوصی سازی‌های رخ داده در سال‌های قبل به عنوان رد دیون بوده است؛ گفت: این بدین معناست که دولت به صندوق بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی بدهکار بوده و بدهی خود را از طریق انتقال شرکت‌ها انجام داده است و این خود باعث شده تا خصوصی‌سازی واقعی رخ ندهد، یعنی مالکیت از دولت به بخش دیگری از دولت منتقل شده است و به عبارتی شرکت‌های شبه دولتی و خصولتی شکل گرفته است.
او ادامه داد: در بند (پ) ماده 5 لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم دولت از دادن مالکیت شرکت‌ها برای رد دیون منع شده است. همچنین تاکید شده اگر دولت می‌خواهد شرکتی را برای رد دیون مدنظر قرار دهد، باید آن را در فرایند قیمت‌گذاری بورس واگذار کرده و مبلغ آن به شرکت و یا صندوقی که از دولت طلب دارد، بدهد.
وی با بیان اینکه گاهی اوقات واگذاری انجام می‌شود، اما این واگذاری بنا بر خطای فردی نبوده که این واگذاری را برعهده گرفته است، بیان کرد: این خطا به دلیل تقصیر سمت عرضه حاصل شده است لذا در سال‌های قبل این معاملات در این بخش فسق می‌شد و این باعث می‌شد تا فردی که این شرکت‌ها را در اختیار گرفته دچار ضرر و زیان شود. در این بخش ما تدبیر کردیم که اگر واگذاری صورت گرفت و معلوم شد این واگذاری دچار مشکل است، آن فرد تحویل گیرنده شرکت، متضرر نشوند.
ممنوعیت واگذاری شرکت‌های ورشکسته برای رد دیون دولت

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیان کرد: همچنین اگر هم قرار است این معامله فسق شود، حتما باید خسارات آن فرد داده شود، بنابراین این‌ها مواردی است که روند خصوصی سازی و مردمی سازی را تسریع می‌کند. با این حال ماده 5 لایحه بحث گسترده‌ای داشته و هنوز مواردی از این ماده به تصویب نرسیده است.
زنگنه بیان کرد: برخی از صندوق‌های بازنشستگی و یا بازنشستگان تصور کردند که ما در قانون برنامه هفتم  دولت را از دادن بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی منع کرده ایم، اما ما دولت را منع نکرده ایم ما فقط گفته ایم که دولت نرود و شرکت‌هایی که ممکن است ورشکسته و بازدهی خوبی نداشته باشد را به صندوق بازنشستگی واگذار کند. ما تنها گفته ایم که دولت باید این شرکت‌ها را در بازار سرمایه بفروشد و مبلغ را به عنوان رد دیون به صندوق‌ها واگذار کند. البته مصوبات مذکور برای نهایی شدن باید به تایید صحن مجلس و شورای نگهبان برسد. مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی