اصناف در سال چقدر مالیات می‌دهند؟

شناسه خبر: 114021 سرویس: اقتصادی

جدول سرانه مالیاتی ۱۵ صنف در سه سال گذشته در حالی منتشر شد که مالیاتی که تمامی این صنوف در طول یک سال پرداخت می‌کنند، تقریباً از مالیات یک سال یک کارگر کمتر است.


جدول سرانه مالیاتی 15 صنف در سه سال گذشته در حالی منتشر شد که مالیاتی که تمامی این صنوف در طول یک سال پرداخت می‌کنند، تقریباً از مالیات یک سال یک کارگر کمتر است.
اصناف در سال چقدر مالیات می دهند؟مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی