نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت:

بخش عمده محصولات کشاورزی وارداتی تراریخته هستند

شناسه خبر: 12502 سرویس: اجتماعی

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: علی رغم اینکه در برنامه ششم توسعه واردات محصولات تراریخته ممنوع شده اما بیشتر محصولات کشاورزی وارداتی قانونی و غیرقانونی مانند ذرت و سویا تراریخته هستند و تنها برچسب تراریخته را ندارند.


جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی درخصوص واردات محصولات کشاورزی تراریخته، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه واردات محصولات تراریخته ممنوع شده است و تنها در مواردی برای انجام تحقیقات امکان واردات وجود دارد.

محصولات تراریخته تحت عنوان محصول عادی وارد کشور می‌شوند

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه علی رغم اینکه در برنامه ششم توسعه واردات محصولات تراریخته ممنوع شده اما بیشتر محصولات کشاورزی وارداتی قانونی و غیرقانونی مانند ذرت و سویا تراریخته هستند و تنها تابلو و برچسب تراریخته را ندارند، تصریح کرد: محصولات تراریخته به نام محصول عادی وارد کشور می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مقرر شده بود که اگر محصول تراریخته وارد کشور می‌شود برچسب داشته باشد، ادامه داد: خریداران باید بتوانند محصول تراریخته را از غیر تراریخته تشخیص دهد و بر اساس اطلاعات خود محصول مورد علاقه خود را انتخاب کند، این موضوع حق قانونی مصرف کننده است.

واردکنندگان قانون نصب برچسب برروی محصولات تراریخته را رعایت نمی‌کنند
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ، ادامه داد: واردکنندگان موضوع نصب برچسب برروی محصولات تراریخته را رعایت نمی‌کنند و بیشتر محصولات کشاورزی که از کشورهایی مانند هندوستان وارد می‌شود تراریخته هستند.

حجم تولید ذرت کشور با استفاده از تکنولوژی تراریخته 5 برابر می‌شود

محمودزاده با تاکید بر اینکه دنیا به سمت کشت و تولید محصولات تراریخته حرکت می‌کند، عنوان کرد: محصولات تغییر ژنتیک یافته نسبت به محصولات عادی تولید چندین برابری دارند، در زمینه ذرت می‌توانیم با استفاده از روش‌های موجود حجم تولید را به 5 برابر میزان کنونی افزایش دهیم.


ما نمی‌توانیم از توسعه و تغییر تکنولوژی فرار کنیم لازم است که در زمینه تحقیق و توسعه وارد تولید محصولات تراریخته شویم

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باتوجه به کمبود منابع آبی، خاکی و محدودیت‌های اقلیمی در کل دنیا تمامی کشورها به دنبال کشت محصولات تراریخته هستند تا تولید بیشتری داشته باشند و پاسخگوی نیاز جمعیت درحال رشد کشورها باشند، ادامه داد: ما نمی‌توانیم از توسعه و تغییر تکنولوژی فرار کنیم لازم است که در زمینه تحقیق و توسعه وارد تولید محصولات تراریخته شویم.

محصولات تراریخته خطرزا نباید اجازه واردات دریافت کنند

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با انجام آزمایشات لازم نباید به محصولات تراریخته خطرزا اجازه واردات داده شود و از سوی دیگر باید محصولات فاقد مشکل با نصب برچسب تراریخته مجوز واردات دریافت کنند، گفت: مصرف کنندگان در بازار باید قدرت انتخاب داشته باشند.

دروازه‌های کشور نباید بر روی تکنولوژی بسته شود

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه دروازه‌های کشور نباید بر روی تکنولوژی بسته شود، باید همراه با سایر کشورهای دنیا در زمینه تحقیق و بررسی محصولات تراریخته فعالیت کنیم، خاطرنشان کرد: نتایج آزمایشات بر روی محصولات تراریخته باید به‌صورت شفاف در اختیار جامعه قرار بگیرد.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی