مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار پایدار وزارت کار

پوشش ۴۰۰ فارغ التحصیل کشاورزی / طرح کشت مبتنی بر سفارش

شناسه خبر: 12503 سرویس: کسب و کار

مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار پایدار وزارت کار با اشاره به اینکه حدود ۴۰۰فارغ التحصیل کشاورزی را تحت پوشش خود قرارداده اند گفت:در حقیقت تولید مبتنی بر قرارداد، روشی برای اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک محلی و روستایی به واحدهای بزرگ صادراتی خواهد بود.


برنامه توسعه اشتغال روستایی و عشایری از سال گذشته با هدف هدایت تسهیلات به طرح‌های دارای مزیت اشتغال کلید خورد تا بر اساس این طرح معادل ریالی 1.5میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه از طریق چهار بانک و موسسه عامل در اختیار طرح های اشتغالزا و مورد تایید قرار گیرد.

اما با توجه به اینکه یکی از مشکلات بنگاه های تولیدی به ویژه در بخش کشاورزی، عدم برقراری ارتباط و اتصال پایدار بین بنگاه های خرد و کوچک محلی و بنگاه های بزرگ صادراتی است، طرح جدید «کشت مبتنی بر قرارداد» یا «کشت مبتنی بر سفارش» به منظور برقراری این ارتباط، تحت قرارداد و انتقال دانش فنی و استانداردها در قالب برنامه اشتغال روستایی در دستور کار قرار گرفت.
رضا تازیکی،مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در وزارت کار (تکاپو) درباره طرح تولید مبتنی بر سفارش گفت: در طرح تولید مبتنی بر قرارداد (مبتنی بر سفارش)، وجه تسهیلات به هیچ عنوان در اختیار شرکت نیست؛ در واقع وثایق و تضامین توسط شرکت تأمین می‌گردد اما این تسهیلات جهت خرید محصول و با توجه به هر محصول، متغیر و فقط در فصل آن هم از طریق ارائه رسید انبار محصولِ واحد تولیدی به کشاورز به صورت نقد پرداخت می‌شود.

تازیکی ادامه داد: در واقع در طرح تولید مبتنی بر قرارداد، طبق قراردادی که بین واحد تولیدی و کشاورزان منعقد می‌شود، شرکت ضمن تعهد خرید محصول به قیمت روز در فصل، سازو کاری بین بانک و شرکت ایجاد خواهد شد که کشاورز ضمن دریافت نقدی و به روز قیمت محصولات خود که به شرکت تحویل داده است، شرکت نیز فرصتی برای فرآوری و صادرات و دیگر فرآیندهای تولید و فروش در اختیار دارد تا پس از آن تسهیلات بانک را به موقع پرداخت کند. ضمن آنکه شرکت یا واحد تولیدی متعهد است در مدت قرارداد با کشاورزان خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و گیاه پزشکی را از طریق مهندسین کشاورزی یا دامی به آنها ارائه کند.

مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در وزارت کار (تکاپو) با اشاره به اتصال شرکت های بزرگ صادراتی گفت: تا کنون 7 شرکت بزرگ و صاحب برند داخلی نام آور، در حوزه‌های مختلف صنایع غذایی در استان‌های مختلف کشور در طرح کشت مبتنی بر سفارش شرکت کرده‌اند و بیش از 20 هزار کشاورز و حدود 400فارغ التحصیل کشاورزی را تحت پوشش خود قرارداده اند.

وی افزود: در حقیقت تولید مبتنی بر قرارداد، روشی برای اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک محلی و روستایی به واحدهای بزرگ صادراتی خواهد بود. همچنین بستر رشد و ارتقای عملکرد کمی و کیفی کشاورزان و اتصال آنها به زنجیره‌های ارزش جهانی در یک فضای رقابت پذیر و هم افزا را فراهم می‌کند. تقریباً تمام این شرکتها از جمله بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ صادراتی کشور هستند و زنجیره تولید تا صادرات و رشد اقتصادی کشور را نیز به وجود آورده اند.

تازیکی اظهار داشت: در این طرح بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی با توجه به ماهیت فعالیت و وظایف خود، زمینه بیشترین همکاری را در توسعه و ایجاد زنجیره‌های ارزش و تولید مبتنی بر قرارداد از محل تسهیلات اشتغال روستایی را فراهم آورده‌اند.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی