سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد

آمریکا خواستار بازگرداندن محدویت‌های موشکی ایران شد

شناسه خبر: 12525 سرویس: امنیت

جاناتان کوهن، سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد، پرتاب موشک های ماهواره بر را نقض قطعنامه شورای امنیت دانست و خواستار بازگرداندن محدودیت های شدید بین المللی علیه تهران شد.


جاناتان کوهن، سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد، پرتاب موشک های ماهواره بر را نقض قطعنامه شورای امنیت دانست و خواستار بازگرداندن محدودیت های شدید بین المللی علیه تهران شد.

وی روز پنج شنبه با ارسال نامه ای به شورای امنیت، ایران را به شلیک سه موشک ممنوع شده در قطعنامه های شورای امنیت متهم کرد که از نظر آنها موجب بی ثباتی در کل خاورمیانه و ایجاد مسابقه تسلیحاتی شده است.

سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد در این نامه آورده است: ایران این سه پرتاب را بر خلاف خواست و اراده شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام داده است و چنین تحریک هایی همچنان به بی ثباتی منطقه خاورمیانه دامن می زنند.

آمریکا در این نامه از شورای امنیت خواسته است تا در تحمیل پیامدهای واقعی به ایران ناشی از نادیده گرفتن خواسته های شورای امنیت بپیوندند و محدودیت های شدید بین المللی را برای جلوگیری از برنامه موشکی ایران بازگردانند.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی