رییس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت:

نسخه‌نویسی الکترونیک"در برنامه سال ۹۸ وزارت بهداشت

شناسه خبر: 12546 سرویس: پزشکی و سلامت

رییس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: نظام نسخه‌نویسی الکترونیک در برنامه سال ۹۸ وزارت بهداشت در حوزه پرونده الکترونیک سلامت قرار دارد که برای راه‌اندازی نسخه‌نویسی الکترونیک، باید علاوه بر ایجاد زیرساخت، برای پزشکان نیز فرهنگسازی شود.


سید محمود تارا در اجلاس معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار کرد: هر برنامه‌ای در نظام الکترونیک سلامت، دارای ابعاد مختلفی است که بخش درمان، بیمه و IT از محورهای اصلی و ثابت آنها محسوب می‌شود.

وی افزود: در راستای ارتقا و توسعه خدمات الکترونیک سلامت، از سه سال قبل، "برنامه راهبردی نظام ملی سلامت الکترونیک ایران" تدوین و آغاز شد که نسخه اولیه آن دو سال قبل منتشر شده و نسخه دوم نیز در دستور کار قرار دارد؛ این برنامه راهبردی، رویکردها و اهداف مختلف نظام الکترونیک سلامت را توضیح می‌دهد؛ یکی از این برنامه‌ها، نقشه راه نظام سلامت الکترونیک ایران است که بیانگر پروژه‌های نظام سلامت الکترونیک در هر سال است.

تارا خاطرنشان کرد: در حوزه پرونده الکترونیک سلامت، پنج پروژه مهم که شامل پزشکی خانواده، نظام ارجاع، نظام بیمه الکترونیک، نظام نسخه‌نویسی الکترونیک و نظام خدمات سلامت شهروندان است، در دستور کار قرار دارند و در واقع تمامی اقدامات ما در سال ٩٨ با تمرکز بر این ٥ پروژه مهم، عملیاتی خواهد شد.

تدوین کتاب دولت الکترونیک سلامت


رییس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه در حوزه شفاف‌سازی فرآیند خدمات الکترونیک سلامت، کتاب دولت الکترونیک سلامت نیز تدوین شده است، افزود: این کتاب به مدیران حوزه سلامت و بیمه، این امکان را می‌دهد که در مورد خدمات دولت الکترونیک اطلاعات لازم را کسب کنند.

وی با تاکید بر اهمیت نسخه‌نویسی الکترونیک، تصریح کرد: برای راه‌اندازی نسخه‌نویسی الکترونیک، باید علاوه بر ایجاد زیرساخت و بستر فنی، بر آموزش، فرهنگ‌سازی و تغییر رفتار در پزشکان نیز تاکید شود.

تارا خاطرنشان کرد: همچنین تهیه داشبورد ملی پیشرفت پروژه‌های سلامت الکترونیک نیز در حال انجام است و اکنون در مرحله آزمایش قرار دارد؛ همچنین بر مبنای این برنامه، تمامی اقدامات و پروژه‌های نظام الکترونیک سلامت در سطح دانشگاه‌ها و استان به استان مقایسه می‌شود.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی