معاون درمان وزارت بهداشت گفت:

خدمات سلامت الکترونیک می‌شود

شناسه خبر: 12547 سرویس: پزشکی و سلامت

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در سال آینده، الکترونیکی شدن تمام خدمات بیمارستانی در دستور کار قرار دارد.


قاسم جان بابایی در اجلاس معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با تاکید بر ضرورت الکترونیک شدن تمامی خدمات نظام سلامت اظهار کرد: دستورالعملها، راهنماهای بالینی و استانداردهایی که ابلاغ شده و تمامی نظارت هایی که باید انجام شود و همچنین فرآیند مدیریت در منابع و مصارف، باید در بستر الکترونیک مستقر و اجرایی شوند.

وی افزود: دانشگاه‌ها در سال جاری در جهت مدیریت منابع، مصارف و کاهش هزینه‌ها، تلاش‌ها و اقدامات بسیاری انجام دادند و تا حدودی این تلاش‌ها موفقیت آمیز بود اما در تلاشیم که این ساختار در بستر الکترونیک قرار گیرد تا به اهدافمان دست یابیم.

ضرورت تعریف نظام ارجاع در بستر الکترونیک

جان بابایی با بیان اینکه در سال آینده باید تلاش خود را در جهت تکمیل اقدامات و رفع نقایص در حوزه نظام ارجاع به کار گیریم، خاطرنشان کرد: بحث نظام ارجاع در دهه 70 مطرح شد اما موفقیت آمیز نبود، دلیل این عدم موفقیت نیز این بود که نظام ارجاع در حد ارجاع کاغذی و از سطح یک به سطح دو بود، درحالی که کشورهایی که در زمینه نظام ارجاع موفقیت خوبی کسب کردند، در بستر الکترونیک این اقدام را انجام داده‌اند.

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: اگر بخواهیم در حوزه سطحبندی خدمات در نظام ارجاع موفق عمل کنیم، باید برای جز به جز خدمات سلامت، ساختار الکترونیک در نظر بگیریم و اینکه بخشی از خدمات در بستر الکترونیک بوده است و بخشی از آن به صورت کاغذی انجام شود، امکان پذیر نخواهد بود، لذا ضرورت دارد که این امکان برای تمامی خدمات سلامت فراهم شود.

وی درخصوص استحقاق‌سنجی در نظام ارجاع گفت: مهمترین نقطه ارجاع، استحقاق‌سنجی است و پزشکان خانواده در سطح یک، براساس این استحقاق‌سنجی، باید اولویتهای درمان و پروسه ارجاع را در نظر گرفته و فقط بیمارانی که ضرورت دارد را به سطح دو و سه ارجاع دهند؛ شاید در گذشته به اصرار خود بیمار، مواردی که ضرورت نداشت و حاد نبود، به سطح بعدی ارجاع می‌دادند اما در بستر استحقاق‌سنجی، این اجازه داده نمی شود؛ همچنین در استحقاق‌سنجی اجازه تجویز دارو، خارج از استاندارد هم داده نمی‌شود.

جان بابایی با بیان اینکه معاونان درمان و مسئولان IT در هر دانشگاه، مدیر پروژه استقرار نظام ارجاع الکترونیک در استان خود هستند، اضافه کرد: فاز اول استحقاق‌سنجی در قالب استحقاق‌سنجی هویت در بیمارستان‌ها انجام شده است و اکثر استانها در این زمینه خوب کار کردند؛ فاز بعدی استحقاق‌سنجی نیز در کلینیکهای ویژه و درمانگاه‌ها انجام خواهد شد.

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: در سال آینده، الکترونیک شدن تمام خدمات بیمارستانی در دستور کار قرار دارد.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی