کارشناسان بازار مسکن به متقاضیان توصیه می‌کنند:

توصیه مهم به کسانی که می‌خواهند پیش خریدمسکن کنند

شناسه خبر: 12554 سرویس: اجتماعی

کارشناسان بازار مسکن به متقاضیان توصیه می‌کنند در صورتی که قصد پیش‌خرید آپارتمان دارند قبل از انجام معامله با سازنده حداقل باید یک اقدام مهم را انجام دهند.


یک گام قبل از انجام معامله پیش‌خرید باید کسب اطمینان از بابت حسن‌سابقه سازنده از سوی پیش‌خریدار باشد.

متقاضی پیش‌خرید می‌تواند با جست‌وجو از مالکان واحدهایی که سازنده پیش از این و در پروژه‌های قبلی اقدام به ساخت و پیش‌فروش واحد به آنها کرده است،‌ کارنامه سازنده را رصد و در صورت رضایت‌بخش بودن آن اقدام به امضای معامله پیش‌خرید با وی کند.

مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی