معاون روابط کار

لزوم حرکت فضای کسب و کار به سمت اقتصاد دیجیتالی

شناسه خبر: 13594 سرویس: کسب و کار

معاون روابط کار با اشاره به این که باید تهدید ها به فرصت تبدیل شود گفت: عدالت و اخلاق در انعقاد قراردادهای کار باید ارتقا یابد.فضای کسب و کار در دنیا به سمت اقتصاد دیجیتالی و شبکه های توزیع اینترنتی در حال حرکت است.


اتم شاکرمی، معاون روابط کار با اشاره به راه اندازی سامانه جامع روابط کار است گفت: در حال حاضر در شرایط تحریم هستیم، اگر همگرایی بیشتری داشته باشیم در این شرایط تهدیدها به فرصت تبدیل می شود .

وی کارگران و کارفرمایان را سربازان خط مقدم مقابله با تهدیدات دانست و گفت : باید کارگران و کارفرمایان مورد حمایت جدی قرار گیرند و دراین شرایط نباید قراردادهای کار کارگران به خاطر ضرورت های زندگی اجتماعی و معیشت و تأمین هزینه های زندگی دچار آسیب به ویژه از لحاظ اخلاق و عدالت شود .

معاون روابط کار ادامه داد : همانطوریکه در ماده 190 قانون مدنی پیش شرط هایی مانند رضایت شفافیت و مشروعیت برای قراردادهای کار پیش بینی شده و نیز در فصل دوم قانون کار هم از مباحث اول تا چهارم حداقل ها تعیین شده و در هنگام عقد قرارداد باید از این اصول در رعایت عدالت و اخلاق تبعیت کنیم .

وی اظهار داشت : با توجه به اینکه فضای کسب و کار در دنیا به سمت اقتصاد دیجیتالی و شبکه های توزیع اینترنتی در حال حرکت است، در حوزه روابط کار نیز با تعامل و هماهنگی و همکاری شرکای اجتماعی خود و سایر مراجع صاحب نظر برای ارتقای سطح آگاهی جامعه کارگری و کارفرمایی نسبت به شفافیت قراردادها تلاش می کنیم.

شاکرمی با بیان اینکه با تعامل،هماهنگی و همکاری شرکای اجتماعی در حال پیگیری شفافیت قراردادها هستیم گفت: یکی از اقدامات برای فعالیت های که طبیعت آنها جنبه مستمر و غیر مستمر دارد تدوین و پیگیری آیین نامه تبصره 1 ماده 7 قانون کار است که این آیین نامه مراحل تدوین خود را طی کرده و جهت تصویب نهایی به دولت ارسال شده است .

وی با بیان اینکه استفاده از تمام ظرفیت های پیمان دسته جمعی موضوع فصل هفتم قانون کار است افزود : از دیگر اقداماتی که می تواند در این زمینه اثرگذار باشد، استفاده از تمام ظرفیت های پیمان دسته جمعی موضوع فصل هفتم قانون کار است که با آموزش و فرهنگ سازی می توان تعامل و تفاهم را در بین کارگر و کارفرما گسترش داد.

شاکرمی افزود : همچنین در حال تشکیل کمیته حقوقی و مشورتی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستیم که در این کمیته از تمام ظرفیت های موجود مثل قضایی ، فراکسیون کارگری مجلس ، تشکل های کارگری و کارفرمایی ، موسسه کار و معاونت حقوقی و پارلمانی برای بهبود شرایط قراردادها و دستورالعمل های مرتبط با تنظیم روابط کار و با رعایت اصل سه جانبه گرایی استفاده خواهیم کرد.

وی ادامه داد : از دیگر اقدامات موثری که در حوزه روابط کار برآن تأکید کرده ایم، راه اندازی سامانه جامع روابط کار است که یکی از زیرسامانه های آن ثبت قراردادهاست که با رفع نواقص و عملیاتی شدن این سامانه شفافیت لازم در قراردادهای کار ایجاد خواهد شد.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی