هواشناسی

۱۲۵درصد افزایش بارش‌ها در سال ۹۷

شناسه خبر: 14676 سرویس: اجتماعی

پژوهشکده اقلیم‌شناسی سازمان هواشناسی با اعلام افزایش ۱۲۵درصدی بارش‌ها در سال زراعی ۹۸ــ۹۷ میانگین بارش کشور طی بهار۹۸ را در محدوده نرمال و میانگین دما طی فروردین و اردیبهشت سال آینده را در محدوده میانگین بلندمدت پیش‌بینی کرد.


بارش کشور از ابتدای سال زراعی 98ــ97 تاکنون در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و دوره بلندمدت به‌ترتیب 125.2 و 17.6 درصد افزایش ‌یافته است. علی‌رغم افزایش بارش در سال جاری، توزیع مکانی آن یکنواخت نبوده و عمده بارش‌های مناطق جنوب شرقی کشور با تأخیر و طی دو ماه گذشته رخ ‌داده است. تاکنون استان‌های جنوب‌شرقی کشور با کاهش بارش بین 9 تا 33 درصد نسبت به نرمال مواجه بود‌ ‌اند؛ این در حالی است که برخی استان‌های واقع در نواحی غربی کشور بارش‌هایی تا دو برابر دوره مشابه بلندمدت دریافت کرده‌اند.

الگوی بی‌هنجاری منفی ارتفاع ژئوپتانسیلی جریان‌های سطح میانی جو (500 هکتوپاسکال) برای سه ماه آینده نسبت به ماه قبل قدری تضعیف ‌شده است، در عین حال میانگین بارش فصل بهار در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود، هرچند بارش ماه‌های فروردین و اردیبهشت به‌ویژه در نیمه شمالی کشور قدری بیش از نرمال مورد انتظار است. میانگین دمای سه ماه آینده در نواحی شمالی کشور تا یک درجه بیش از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود.

میانگین بارش سال زراعی کشور از ابتدای مهر تا 26 اسفند 1397، سال گذشته و نرمال به‌ترتیب 189.6، 84.2 و 161.1 میلی‌متر است. علی‌رغم افزایش حدود دوبرابری بارش سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته و افزایش 17.6درصدی آن نسبت به دوره بلندمدت، توزیع مکانی و زمانی آن در سطح کشور نا‌یکنواخت است.

در حالی که برخی نواحی غربی کشور افزایش بارش تا دو برابر را تجربه کردند، استان‌های جنوب شرقی کشور با کاهش تا 32.6 درصد مواجه هستند؛ ضمن اینکه عمده بارش استان‌های جنوب‌شرقی کشور طی دو ماه گذشته رخ داد و کاهش بارش اغلب استان‌های واقع در جنوب و جنوب شرق کشور تا پایان دی از 20 تا 85 درصد بود. در فاصله زمانی از آغاز سال زراعی (اول مهر 1397) تا 26 اسفند 1397 استان‌های ایلام، لرستان و گلستان به‌ترتیب با 100، 65 و 60 درصد افزایش بارش نسبت به میانگین بلندمدت، بیشترین بارش نسبی سال زراعی را دریافت کرده‌اند.

در مقابل استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد به‌ترتیب با 32.6، 23.4 و 23.2 درصد کاهش، بیشترین کمبود بارش را نسبت به دوره مشابه بلندمدت تجربه کرده‌اند. امید است با بارش‌های قابل توجه تا پایان اسفند در سطح کشور، کمبود بارش این استان‌ها نیز مرتفع شود.

میانگین بارش کشور در بهار 98 در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود. انتظار می‌رود که بارش‌ها طی فروردین در بیشتر استان‌های کشور نرمال و در اردیبهشت در مناطق شمال، شمال غرب و حاشیه زاگرس قدری بیش از نرمال باشد.

میانگین دمای کشور در دو ماه آغازین بهار 98 در محدوده میانگین بلندمدت پیش‌بینی می‌شود. در خرداد ماه میانگین دمای هوا بین 1 تا 2 درجه سلسیوس بیش از نرمال خواهد بود که بیشترین آن در استان‌های حاشیه البرز مرکزی و مناطق غربی رخ خواهد داد.

بی‌هنجاری ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح میانی جو در بهار سال 98 تغییراتی را نسبت به ماه‌های قبل نشان می‌دهد. الگوهای پیش‌بینی ارتفاع ژئوپتانسیلی در بهار سال آینده نسبت به ماه قبل نشانگر اندکی بی‌‌هنجاری مثبت ارتفاع ژئوپتانسیلی است.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی