نوروز 1398

شناسه خبر: 14683 سرویس: اجتماعی

نوروز سال 1398 بر همه ی مردم عزیز ایران زمین خجسته باد . . .


نوروز ، یادگار ماندگار یاران دیروز این دیار و پاسداشت پاکی ها ، نیکی ها و پهلوانی ها بر همه ایرانیان نیکوسرشت است.
پایگاه خبری آیان نیوز نیز این جشن و پایکوبی باستانی کشورمان را بر همه مردم گرامی میدارد.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی