موانع چهارگانه اقتصاد ایران برای حمایت از تولید چیست؟

شناسه خبر: 14814 سرویس: کسب و کار

علی صادقی همدانی با بررسی راهکارهای حمایت از تولید در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، گفت: طبق آمار بانک جهانی، ایران به لحاظ شرایط مساعد کسب و کار در بین 190 کشور در جایگاه 128 ام قرار دارد. این مساله حکایت از ضرورت بهبود شرایط کسب و کار در کشور برای حمایت از تولید دارد.


این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران در چهار محور اصلی بانکی، ارزی، مالیاتی و خصوصی سازی نیازمند اصلاحات اساسی است، ادامه داد: واقعیت این است که تولید در اقتصاد کشور با هزینه تأمین مالی بالایی مواجه است که ناشی از عدم کارآمدی نظام بانکی است و از این جهت نظام بانکی باید در راستای حمایت از تولید اصلاح شود.
او با بیان دخالت بانک مرکزی در نظام ارزی، اظهار کرد: نرخ ارز در بازار واقعی نیست و با واقعیت های اقتصاد ایران همخوانی ندارد، در نتیجه این فرایند تولیدکنندگان انگیزه خود را برای صادرات از دست می دهند. در عوض اگر بازار ارز از مداخلات دولت رها شود و قیمت ارز به صورت شناور تعیین شود، آنگاه تولیدکنندگان نسبت به تولید و صادرات انگیزه بیشتری پیدا می کنند.
صادقی همدانی با بیان اینکه نظام مالیاتی در قبال تولید انعطاف ندارد، ادامه داد: نظام مالیاتی کشور در شرایط رونق یا رکود اقتصادی یکسان عمل می کند در حالی که این یک ضعف است و نظام مالیاتی باید متناسب با شرایط مختلف اقتصادی، در پایه ها و نرخ های مالیاتی تجدیدنظر کند.

این اقتصاددان به خصوصی سازی به عنوان محور چهارم بحث خود اشاره کرد و گفت: حدود 80 درصد از اقتصاد کشور متعلق به بخش های دولتی و شبه دولتی است و از این جهت دولت باید هرچه سریع تر نقش خود را در اقتصاد کمرنگ تر کرده و حوزه تولید را به بخش خصوصی واگذار کند.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی