تعامل با کشورهای همسایه در جهت گسترش روابط تجاری در دستور کار دولت قرار بگیرد

شناسه خبر: 14816 سرویس: بین الملل

عضو کمیسیون شوراها و آئین نامه داخلی مجلس گفت: بالاخره درکشور تولید کالا می شود و باید بازاری برای مصرف این کالا ها وجود داشته باشد،چرا که ما نمی توانیم همه کالاهای تولید شده را در داخل کشور مصرف کنیم؛لذا بایستی تعامل سازنده ایباکشورهاییمثل عراق،ترکیه، و کشورهای حاشیه خلیج فارس در جهت گسترش روابط تجاری داشته باشیم


سید حمیدرضا کاظمی در گفت و گو با خبرنگاران به راه برون از وضعیت فعلی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: دولت باید توجه ویژه ای نسبت به بحث تولید داشته باشد چرا که بخش اعظمی از کشور نیازمند تولید داخلی است.

وی افزود: دولتمردان همچنین بایستی در موضوع مدیریت،نظارت و تنظیم بازار به خوبی عمل کنند و لذا باید این مسئله مهم را در دستور کارخود به عنوان یک برنامه جدی قرار دهند و همه این مسائل کمک می کنند تا از این فضای نامناسب فعلی اقتصادی کشور عبور کنیم.

معتقدم که مسئولان اجرایی کشور باید توجه خود را به ظرفیت های داخل کشورمعطوف کنند

نماینده مردم پلدختر و معمولان به گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه در جهت فروش کالاهای کشور تصریح کرد: معتقدم که مسئولان اجرایی کشور باید توجه خود را به ظرفیت های داخل کشورمعطوف کنند،ضمن اینکه توجه به ظرفیت های بیرون مثل کشورهای همسایه را به عنوان تجارت در بازرهای این کشورها در دستور کار خود قرار دهند.

درکشور تولید کالا می شود و باید بازاری برای مصرف این کالا ها وجود داشته باشد

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بالاخره درکشور تولید کالا می شود و باید بازاری برای مصرف این کالا ها وجود داشته باشد،چرا که ما نمی توانیم همه کالاهای تولید شده را در داخل کشور مصرف کنیم؛لذا بایستی تعامل سازنده ایباکشورهاییمثل عراق،ترکیه، و کشورهای حاشیه خلیج فارس در جهت گسترش روابط تجاری داشته باشیم تا تولیدکننده بابت فروش محصول خود آن اعتماد مورد نیاز را به دست آورد.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی