‌محمدکافی گفت:

اهمیت موضوع کارآفرینی و کسب و کار در دانشگاه ها

شناسه خبر: 14830 سرویس: کسب و کار

انتشار بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مسئولیت تمام دست اندرکاران علم و پژوهش را سنگین‌تر کرده است.


‌محمدکافی افزود: موضوع علم و فناوری یکی از اولویت‌های مهم این بیانیه است بنابراین در دانشگاه فردوسی مشهد برنامه‌ای برای تحقق این بیانیه تدوین شده و بر اساس آن حرکت خواهیم کرد.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: مقام معظم رهبری همواره بر موضوع علم و فناوری توجه ویژه ای داشته اند و برنامه داریم در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب به صورت ویژه نقش آفرینی کنیم.
کافی اظهار داشت: موضوع کارآفرینی و کسب و کار در دانشگاه‌ها بسیار مهم است اما برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی باید به دنبال پژوهش‌های اصیل و کاربردی باشیم.

وی عنوان کرد: از سال آینده در دانشگاه فردوسی مشهد موضوع پژوهش‌های اصیل و کاربردی پیگیری می‌شود تا بتوانیم در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی سهیم باشیم.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی