از مجموع ۲۸۰.۳ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۱۹۴ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۵۶.۳ میلیمتر سهم ۱۵ روز نخست بهار است.

بارش‌ها از مرز ۲۸۰ میلیمتر گذشت / وضعیت بارش‌های ایران

شناسه خبر: 14867 سرویس: اجتماعی

بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر 97 تا پانزدهم فروردین 98 (194 روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر 280.3 میلی‌متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (194.4 میلی‌متر) 44 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (100 میلی‌متر) 180 درصد افزایش نشان می‌دهد.از مجموع 280.3 میلی‌متر بارش ثبت‌شده در 194 روز ابتدایی سال آبی جاری، 92.1 میلی‌متر سهم پاییز، 131.9 میلی‌متر سهم زمستان و 56.3 میلیمتر سهم 15 روز نخست بهار است.
مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی