مقاله کوتاه:

ضعف بنیان های تولیدی

شناسه خبر: 14888 سرویس: کسب و کار

در صورت فراهم‌سازی مولفه‌های تحقق رونق تولید به‌طور قطع رشد اقتصادی در جهت مثبت ورود خواهد کرد و نقدینگی‌هایی هم که در بازار وجود دارد، به سمت بخش‌هایی هدایت خواهد شد که مسئولیت تولید را بر عهده دارند.


رونق تولید موجب نظم‌بخشی به سرمایه‌های سرگردان خواهد شد و این حجم از نقدینگی که وارد بازار شده و تبعات بسیاری را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است را کنترل خواهد کرد. تولید و رونق آن خودکفایی را به ارمغان خواهد آورد که همین مولفه برای رشد اقتصادی و ساماندهی اوضاع اقتصادی بسیار موثر عمل می‌کند.
امروز بنیان‌های تولیدی کشور دارای ضعف‌ها و مشکلات بسیاری شده‌اند که نتیجه چند دهه بی‌توجهی به آنهاست. ساختار اقتصادی هنگامی که دچار آسیب‌های جدی می‌شود تولید را دچار بحران می‌کند.
این آسیب‌ها که در چند دهه اخیر گریبان بنیان‌های تولیدی، ساختار‌ اقتصادی و نهادهای مرتبط تولید را گرفته موجب کاهش ظرفیت تولید شده و کشور را در تنگنا قرار داده است. همچنین نقدینگی نیز تاثیرات مثبتی روی تولید نداشته و به دنبال این مشکلات رشد اقتصادی نیز در جهت مثبت حرکت نکرده است.

از طرف دیگر برای توسعه و رونق تولید باید به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کنیم. این بدان معناست که برای توسعه باید سرمایه‌گذاری کنیم. در ایران کمبود سرمایه وجود دارد و به همین ‌دلیل سرمایه مفید کمتر از سرمایه مورد نیاز است که موجب شده تولید از سرمایه بی‌بهره بماند.
ایجاد روابط بین‌المللی و تعامل سازنده با کشورهای دیگر موجب ورود سرمایه به کشور خواهد شد. امنیت کشور برای ورود سرمایه و سرمایه‌گذار باید مهیا شود و این واقعیت نشان داده شود تا ترسی برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود نداشته باشد. تمام این موارد مولفه‌های رونق تولید است که اگر به درستی اجرا شوند، شاهد تحقق رونق در تولید خواهیم بود.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی