همتی و یادداشتی برای مهار تورم

شناسه خبر: 16151 سرویس: اقتصادی

عبدالناصر همتی در یادداشتی از برنامه اش برای مهار تورم خبر داد که متن یادداشت به شرح زیر است:
مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی