تحریم های سبب کاهش نرخ بیکاری شده است؟/بررسی نرخ بیکاری در ۱۰ سال گذشته

شناسه خبر: 29989 سرویس: کسب و کار

در 10 سال گذشته تاثیر گذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سبب کاهش قابل توجه نرخ بیکاری و بی‌سابقه‌ای شده است.


بررسی آمار نرخ بیکاری به تفکیک فصل‌های مختلف در ۱۰ سال گذشته نشان می دهد که در هر دو دوره تحریم‌ها به رغم تبلیغات منفی که درباره تاثیر گذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور صورت گرفته، نرخ بیکاری با کاهش قابل توجه و نسبتا بی‌سابقه‌ای رو به رو بوده است.

یک بار در زمستان ۹۱ با اوج گرفتن تحریم‌ها نرخ بیکاری از ۱۲.۳ درصد به ۱۰.۶ درصد در بهار ۹۲ رسید و برای بار دوم هم در زمستان ۹۷ با شدت گرفتن تحریم‌ها نرخ بیکاری از ۱۲.۱ درصد به ۱۰.۸ درصد در بهار ۹۸ رسید.منبع:فوریمهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی