دانشجویان ممتاز آموزشی و پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

شناسه خبر: 4039 سرویس: آموزشی

دفتر استعدادهای درخشان با حمایت معاونت آموزشی دانشگاه "مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز سال تحصیلی 97-96" را در روز دوشنبه مورخ 3 دی ماه 1397 ساعت 13.30 الی 16 در سالن شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می نماید. بدینوسیله ضمن تبریک به منتخبین این مراسم، فهرست اسامی دانشجویان ممتاز آموزشی و پژوهشی مطابق آیین نامه های مربوطه، از طریق لینک زیر اعلام می گردد.

-
-مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی