مازندران/کشاورزی

کشت مجدد برنج و پرورش رتون در نیمی از شالیزارهای مازندران

شناسه خبر: 46859 سرویس: استانی

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران از کشت مجدد برنج و پرورش رتون در 105 هزار و 460 هکتار از شالیزارهای مازندران خبر داد.


مجید بهادری در شهرستان ساری، با اشاره به برداشت برنج در 213 هزار و 273 هکتار معادل 99.5 درصد اراضی شالیزاری استان مازندران، گفت: برداشت برنج در 194 هزار و 598 هکتار معادل 91.2 درصد اراضی شالیزاری استان به روش مکانیزه و مابقی به صورت سنتی انجام شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه امسال 214 هزار و 326 هکتار از زمین‌های زراعی استان مازندران زیرکشت برنج رفت، اضافه کرد: 155 هزار و 938 هکتار از این اراضی به کشت ارقام محلی و 58 هزار و 388 هکتار به ارقام پرمحصول اختصاص داشته است.


وی درباره کشت مجدد و پرورش رتون اظهار کرد: پس از برداشت کشت اول برنج، 105 هزار و 460 هکتار از زمین‌های شالیزاری استان کشت مجدد و پرورش رتون انجام شد که 61 هزار و 495 هکتار آن نشاء مجدد و 43 هزار و 965 هکتار پرورش رتون بود.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی