جمعی از معلولان امروز یکشنبه مقابل تجمع کردند؛ تجمع کنندگان نسبت به نداشتن حق پرستاری و حداقل دستمزد بیمه توانبخشی انتقاد داشتند.

تعدادی از معلولان در اعتراض به وضعیت‌شان مقابل مجلس تجمع کردند.

شناسه خبر: 5026 سرویس: اجتماعی

جمعی از معلولان امروز یکشنبه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی به عمل آوردند؛ تجمع کنندگان نسبت به نداشتن حداقل دستمزد بیمه توانبخشی و حق پرستاری انتقاد داشتند.


جمعی از معلولان امروز یکشنبه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی به عمل آوردند؛ تجمع کنندگان نسبت به نداشتن حق پرستاری و حداقل دستمزد بیمه توانبخشی انتقاد داشتند.

تجمع‌کنندگان اجرای قانون معلولان را حق خود دانسته و این سوال را مطرح کردند که بودجه معلولان در سال آینده چقدر است و آن‌ها به چه میزان دسترسی به امکانات اجتماعی دارند.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی