سگ گردی شغل جدیدی است که این روزها در تهران پیدا شده است که صاحبان این حیوانات حاضرند ساعتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

سگ گردانی، شغل جدید و عجیب در تهران با دستمزد نجومی

شناسه خبر: 5031 سرویس: اجتماعی

سگ گردی شغل جدیدی است که این روزها در تهران پیدا شده است که صاحبان این حیوانات حاضرند ساعتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. این شغل نتنها در تهران بلکه در دیگر شهر های بزرگ کشور مشاهده شده است.


سگ گردی شغل جدیدی است که این روزها در تهران پیدا شده است که صاحبان این حیوانات حاضرند ساعتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.
این شغل نتنها در تهران بلکه در دیگر شهر های بزرگ کشور مشاهده شده است.

اینگونه که صاحبان سگ هایشان را به دست عده ای میسپارن تا آنها سگشان را به گردش ببرند و بابتش این دستمزد نجومی را پرداخت میکنند.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی
رئیسی در آغاز مراسم سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها: تحول در کشور باید بر پایه علم و دانشگاه باشد/ همزمان اعتراض تعدادی از دانشجویان: نشست فرمایشی نمی خواهیم
رئیسی در آغاز مراسم سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها: تحول در کشور باید بر پایه علم و دانشگاه باشد/ همزمان اعتراض تعدادی از دانشجویان: نشست فرمایشی نمی خواهیم