دانشگاه خلیج فارس در قالب بورس خلیج فارس، دانشجویان و پژوهشگران خارجی را بورسیه می کند.

اعطای بورس تحصیلی خلیج فارس به دانشجویان و پژوهشگران خارجی

شناسه خبر: 5041 سرویس: آموزشی

هدف این بورس، شبکه سازی بین مجموعه نیروهای متخصص در جهت توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی و رفاه انسان ها، توسعه فناوری و دانش پیشرفته و تبادل نیروی انسانی متخصص است.


به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خلیج فارس با هدف ارتقای تعاملات بین المللی و ایفای نقشی مؤثر در جامعه جهانی از رهگذر توسعه دیپلماسی علم و فناوری، بورس خلیج فارس را ارائه می کند.

هدف این بورس، شبکه سازی بین مجموعه نیروهای متخصص در جهت توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی و رفاه انسان ها، توسعه فناوری و دانش پیشرفته و تبادل نیروی انسانی متخصص است.

این بورس سالانه با ظرفیت ۲۱ نفر به متقاضیان تحصیل و پژوهش در حوزه های (الف) انرژی با محوریت نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر، )ب) دریا با تأکید بر مطالعات زیست محیطی، مهندسی دریا و پرورش آبزیان، (ج) پژوهش های بین رشته ای و فناوری های نوین و(د) مطالعات خلیج فارس در حوزه تاریخ، فرهنگ، زبان، اقتصاد، بازرگانی، کسب و کار و کارآفرینی اعطا می شود.

این بورسیه به دو صورت بلند مدت: برای گذراندن دوره‌های ماستری و دکتری و کوتاه مدت: در جهت تقویت همکاری‌های علمی پژوهشی در قالب راهنمایی مشترک پایان نامه، فرصت مطالعاتی و شرکت در دوره‌های آموزشی تخصصی است.

اهداف بورسیه

ارتقای تعاملات بین‌المللی، شبکه‌سازی بین مجموعه نیروهای متخصص، توسعه فناوری و دانش پیشرفته و تبادل نیروی انسانی متخصص از اهداف اعطای بورسیه مذکور عنوان شده است.

تحصیل و پژوهش دراین بورسیه در حوزه‌های، انرژی با محوریت نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر، دریا با تأکید بر مطالعات زیست‌محیطی، مهندسی دریا و پرورش آبزیان، پژوهش‌های بین‌رشته‌ای و فناوری‌های نوین، مطالعات خلیج فارس در حوزه تاریخ، فرهنگ، زبان، اقتصاد، بازرگانی، کسب‌وکار و کارآفرینی خواهد بود.

همچنین متقاضیان این بورسیه می توانند در اکثر رشته‌های مهندسی، رشته‌های علوم پایه، رشته‌های علوم انسانی، و رشته‌های علوم اجتماعی ادامه تحصیل دهند.

اولویت اعطای بورس

افراد معرفی شده از سوی دانشگاه های خارجی در چارچوب مبادله دانشجو بر اساس تفاهم نامه منعقده با دانشگاه خلیج فارس در اولویت ارائه بورس قرار دارند. همچنین، متقاضیان کشورهای فارسی زبان، متقاضیان کشورهای منطقه خلیج فارس، متقاضیان ایرانی مقیم سایر کشورها به ویژه کشورهای منطقه خلیج فارس به شرط آنکه ده سال در آن کشور زندگی کرده باشند یا دارای اقامت دائم باشند و محل اخذ مدرک تحصیلی مقطع قبلی آنها خارج از ایران باشد در اولویت هستند.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی