گزارش تصویری از خسارات سنگین به مرکز پهپادی آمریکا در حمله موشکی سپاه

شناسه خبر: 60905 سرویس: امنیت

قطع ارتباط تمامی پهپادهای نظامی آمریکا بر فراز منطقه
مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی