طبق دستور اعلامی مجلس نمایندگان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی می‌کنند.

بررسی "CFT" در صحن علنی مجلس در هفته آینده

شناسه خبر: 7031 سرویس: سیاسی

در هفته آینده نمایندگان 4 جلسه علنی خواهند داشت به طوری که روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه جلسه دارند.


از مهم‌ترین دستور کارهای جلسات علنی مجلس می‌توان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) اعاده شده از شورای نگهبان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو و تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه آسیب‌های اجتماعی زنان اشاره کرد.

همچنین وزرای نفت و علوم به ترتیب برای پاسخ به سوال رضا انصاری نماینده داراب و حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده اصفهان و عبدالله سامری در صحن علنی پارلمان حاضر خواهند شد.

دستور کار مجلس در هفته آینده به شرح زیر است:

1- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد: بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم

2- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب‌،منابع طبیعی و محیط زیست در مورد:بررسی لایحه حفاظت از خاک

3- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم

4- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:بررسی طرح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتمایی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیاسوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

5- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو

6- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح اصلاح بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

7- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور

8- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:بررسی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

9- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:بررسی طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

10- گزارش کمیسیون عمران در مورد:بررسی طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

11- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

12- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:بررسی طرح دهیاری‌ها

13- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


14- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم

15- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات‌های مستقیم

16- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی آن

17- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

18- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

19- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد :بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون

20- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

21- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:بررسی طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

22- گزارش کمیسیون انرژی در مورد:بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور

23- گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

24- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:بررسی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها

25- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:بررسی طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان

26- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

27- گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:بررسی الحاق یک تبصره به ماده (186) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

28- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتمهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی