سخنگوی کمیسیون آموزش گفت: هشت نفر از اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی مسئول پیگیری شیوه پذیرش در تمامی رشته های دانشگاه آزاد شدند.

هشت نماینده مجلس پیگیر پذیرش جذب دانشجو دانشگاه آزاد هستند

شناسه خبر: 7057 سرویس: آموزشی


میرحمایت میرزاده گرمی درباره نتیجه جلسه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این جلسه اعمال ماده 234 در خصوص جذب دانشجو در دانشگاه آزاد بررسی شد.وی افزود: در جلسه کمیسیون مجلس نمایندگانی درخصوص جذب پذیرش دانشجو در دانشگاه تهران تعیین شدند اما درباره جذب داوطلبان علوم پزشکی صحبتی به میان نیامد.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی