طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی صورت گرفت؛

دکتر عبدالوحید فیاضی به سمت "معاون توسعه، پشتیبانی و مدیریت منابع" دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی منصوب شد.

شناسه خبر: 7065 سرویس: فرهنگی

"دکتر عبدالوحید فیاضی" به سمت "معاون توسعه، پشتیبانی و مدیریت منابع" دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی منصوب شد. گفتنیست این دانشگاه وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب به ریاست آیت الله اراکی و زیر نظر نهاد رهبری میباشد.

دکتر عبدالوحید فیاضیمهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی