حمید موسوی ،مدیرکل اداره معماری و ساختمانی شهرداری تهران نسبت به ساخت بنای جدید بیمارستان امام خمینی بدون پروانه ساختمانی انتقاد کرد.

نداشتن پروانه مهندسی بنای جدید بیمارستان امام خمینی

شناسه خبر: 7079 سرویس: اجتماعی

مدیرکل اداره معماری و ساختمانی شهرداری تهران با اشاره به اینکه تمام مراکز اعم از خصوصی و دولتی موظف به رعایت مسائل ساخت‌وساز هستند، اظهار کرد: مراکز درمانی، آموزشی و پزشکی نیز باید براساس ضوابط تعیین‌شده اقدام به ساخت‌وساز کنند.


وی همچنین اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود ورود افراد غیرمرتبط در حوزه ساخت‌وساز است و متأسفانه پزشکان بیش از مهندسین تمایل به ساخت‌وساز پیدا کرده‌اند.

مدیرکل اداره معماری و ساختمانی شهرداری تهران ادامه داد: بنای جدید بیمارستان امام پروانه مهندسی ندارد و این موضوع نیز مورد انتقاد ما قرار دارد و امیدواریم مسئولان این پروژه پیگیر این موضوع باشند.

مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی