سرپرست وزارت بهداشت گفت: طرح پزشک خانواده در ۸۰درصد کشور اجرایی می‌شود.

اجرایی شدن طرح پزشک خانواده در سراسر کشور

شناسه خبر: 7080 سرویس: اجتماعی

سعید نمکی اظهار داشت: از برنامه‌های مهم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، اجرا و فراگیرشدن طرح پزشک خانواده، سیستم اجرا و تهیه پرونده الکترونیک سلامت بوده و استان مازندران در اجرای طرح پزشک خانواده و سیستم اجرا و تهیه پرونده الکترونیک سلامت، پیشگام بوده است.


وی افزود: مازندران و گلستان اولین پایگاه‌هایی هستند که طرح پزشک خانواده در آن اجرا می‌شود و مصمم هستیم طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت را به‌عنوان به‌جامانده‌های قانونی از برنامه پنجم اجرایی شود.

سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به طرح مالیات بر درآمد پزشکان و جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: همکاران طبیب زحمات زیادی می‌کشند و جامعه پزشکی صادقانه کنار مردم حضور دارند و درباره مالیات معتقد هستیم اجحاف است اگر بخواهیم جامعه پزشکی را به‌ازای خدمت، ادب کنیم، معترض این بحث هستیم و مجلس نیز باید با نگاه قدرشناسانه نسبت به این مقوله نگاه داشته باشند.
نمکی تصریح کرد: ممکن است فرار مالیاتی را در بخش‌های مختلف داشته باشیم اما معتقدم پزشکان بروزتر از دیگر اقشار در پرداخت مالیات هستند و اگر قرار است درباره فرار مالیاتی پروژه‌ای دنبال شود باید نسبت به همه اقشار مکانیزم‌هایی تهیه شود.

وی ادامه داد: استقرار سیستم پزشک خانواده هزینه‌ها را در نظام سلامت منطقی‌تر می‌کند. این طرح در سراسر کشور اجرا می‌شود و قطعاً تا آغاز دولت بعدی و اواخر سال آینده 80 درصد کشور تحت پوشش طرح پزشک خانواده خواهند آمد.

سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره کمبود دارویی گفت: در زمینه داروی مهم هیچ کمبودی نداریم و مردم موارد را به سازمان غذا و دارو خبر دهند و نگرانی در این بخش وجود ندارد.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی