پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه سال ۹۸برای اضافه کار حقوق و امور رفاهی کارمندان بالغ بر ۲۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان است.

پیش‌بینی اضافه کار و امور رفاهی کارمندان در سال ۹۸

شناسه خبر: 7087 سرویس: اقتصادی

لایحه بودجه سال ۹۸ دولت بالغ بر ۲۰ هزار ۵۳۰ میلیارد تومان برای حقوق، اضافه کار و امور رفاهی کارمندان پیش‌بینی کرده است.


اضافه کار و رفاهی کارمندان دولت ۱۶ درصد افزایش یافته است. در سال ۹۷ این ردیف بالغ بر ۱۷ هزار ۷۵۷ میلیارد تومان به خود اختصاص داده است.هزینه دیگری که در لایحه بودجه سال آینده مفروض شده، مربوط به «هزینه‌های اجتناب ناپذیر غیرپرسنلی . این هزینه‌ها مربوط به مصارف کالایی، اجاره و نظایر آن تلقی می‌شود.

براین اساس هزینه‌های غیر پرسنلی برای سال ۹۸ بالغ بر ۵ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان بوده که با رشد ۲۶ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ همراه است.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی