متوسط بارش‌های پاییز امسال، ۱.۰۲ میلیمتر در روز بود که مقایسه این رقم با متوسط بارش‌های زمستان امسال (تا دوم بهمن ماه) از رشد شدت بارش‌ها در زمستان نسبت به پاییز حکایت میکند.

رشد شدت بارش‌ها زمستان نسبت به پاییز

شناسه خبر: 7099 سرویس: اجتماعی

با توجه به آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا 2 بهمن سال آبی 98-97 (122 روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر 127.3 میلیمتر است.


این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت ( 100.7 میلیمتر) 26.4 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ( 40.5 میلیمتر) 214.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حجم بارش‌های کشور از اول مهر تا 2 بهمن به 209 میلیارد و 794 میلیون مترمکعب رسید.از مجموع 127.3 میلی‌متر بارش ثبت‌شده در 122 روز ابتدایی سال آبی جاری، 35.2 میلی‌متر بارش در 32 روز ابتدایی زمستان به‌ثبت رسیده است.

از اینرو متوسط بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا امروز 1.04 میلیمتر در روز و متوسط بارش‌های زمستان تا بیست و چهارم دی‌ماه به 1.1 میلیمتر در روز رسید.

متوسط بارش‌های پاییز امسال، 1.02 میلیمتر در روز بود که مقایسه این رقم با متوسط بارش‌های زمستان امسال (تا دوم بهمن ماه) از رشد شدت بارش‌ها در زمستان نسبت به پاییز حکایت دارد.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی