مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا معاونت علمی فرصتی عالی برای استارتاپ‌های این حوزه با انتشار دومین فراخوان خود ایجاد کرده است.

محصولات نوآورانه حوزه همگرا وارد بازار می‌شود

شناسه خبر: 7178 سرویس: کسب و کار

مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی فرصتی عالی برای استارتاپ های این حوزه فراهم کرده است. این فرصت با انتشار نخستین فراخوان نوپاهای همگرا در اردیبهشت ماه سال جاری ایجاد شد. پس از استقبال این فراخوان مرکز همگرا دومین فراخوان را نیز منتشر کرد. استارتاپ های نوپا در حوزه همگرا تا پایان بهمن ماه برای ثبت نام در این فراخوان فرصت دارند.


هم‌ رسانی فناوران و توسعه دهندگان کسب و کار
به هر حال مرکز همگرا با انتشار این فراخوان ایجاد بستری مناسب برای تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی محققان و جامعه علمی کشور را دنبال می کند. همچنین شناسایی و توانمندسازی گروه های فناور و آشنا کردن آنها با فرایند توسعه محصول و دنیای کسب و کار و تجاریسازی از اهداف انتشار این فراخوان است. البته در کنار این موارد باید به معرفی فرصت های کسب و کار مبتنی بر نیازهای فعلی کشور و مراکز توسعه دهنده کسب و کار به جامعه محققان و فناوران نیز اشاره کرد.
همچنین به هم رسانی فناوران، سرمایه گذاران و توسعه دهندگان کسب و کار برای تجاریسازی محصولات نوآورانه در این فراخوان مد نظر است.
ورود به دوره پیش شتابدهی
طرح های ارسالی استارتاپ ها پس از داوری و ارزیابی توسط داوران برای مصاحبه حضوری دعوت می شوند. همچنین استارتاپ های منتخب در فرآیند داوری وارد دوره پیش شتابدهی می شوند. در دوره پیش شتابدهی استارتاپ ها می توانند محصول کسب و کار خود را اعتبار سنجی کنند. همچنین استارتاپ هایی که دوره پیش شتابدهی را با موفقیت سپری کنند به مراکز حامی توسعه کسب و کار معرفی می شوند.

حوزه های سلامت و درمان، کاربرد آب در صنعت، مواد آرایشی و بهداشتی، انرژی و تجهیزات و ملزومات پزشکی محورهای این فراخوان هستند. البته برخی محورهای ویژه همچون رابط های مغز و رایانه، چاپگرهای زیستی سه بعدی و دستگاه های نسل جدید توالی یابی نیز در نظر گرفته شده است.
در نخستین فراخوان چه گذشت
بر اساس این گزارش، در فراخوان نخست 160 طرح از سوی استارتاپ ها به دبیرخانه مرکز ارسال شد که پس از دو مرحله داوری در نهایت 27 استارتاپ انتخاب شد که به صورت 2 گروه مجزا که هر یک متشکل از 14 استارتاپ بود دوره پیش شتابدهی را آغاز کردند. دوره پیش شتابدهی برای گروه اول به اتمام رسیده که در طول آن 7 استارتاپ با موفقیت دوره را تمام کردند و 6 استارتاپ موفق به جذب سرمایه گذار شدند. 14 استارتاپ دیگر (گروه دوم) نیز در حال گذراندن مرحله پیش شتابدهی هستند. طرح از سوی استارتاپ ها به دبیرخانه مرکز ارسال شد که پس از دو مرحله داوری در نهایت 27 استارتاپ انتخاب شدند که به صورت 2 گروه مجزا که هر یک متشکل از 14 استارتاپ بود دوره پیش شتابدهی را آغاز کردند.
دوره پیش شتابدهی برای گروه اول به اتمام رسیده که در طول آن 7 استارتاپ با موفقیت دوره را تمام کردند و 6 استارتاپ موفق به جذب سرمایه گذار شدند. 14 استارتاپ دیگر (گروه دوم) نیز در حال گذراندن مرحله پیش شتابدهی هستند.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی