ظریف در شب قدر:

خدایا ما روی تو خیلی حساب کردیم

شناسه خبر: 76405 سرویس: فرهنگی

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه در پست اینستاگرامی خود با اشاره به شب قدر نوشت: خدایا ما روی تو خیلی حساب کردیم، خدایا تو گفتی و گفتارت بر حق و وعده‌ات درست است.


محمد جواد ظریف در این پست اینستاگرامی عنوان کرده است: فرمودی از فضل خدا بخواهید که خدا به شما مهربان است، ای آقای من، شان تو فراتر از آن است که دستور به درخواست دهی و از بخشش خودداری کنی.

وی بیان داشت: تو با عطاهایت بر اهل مملکتت بسیار کریمی و بر آنان با محبت و رافت بسیار احسان کننده ای "مگو در کوی او شب تا سحر بهر چه می گردی. که دل گم کرده ام آنجا و می جوییم نشانش رامهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی