توسعه بازار سرمایه، ضرورت فعلی اقتصاد است

شناسه خبر: 8292 سرویس: کسب و کار

اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد پایدار نیازمند جهش تکنولوژیک و از الزامات این جهش ، توسعه روحیه ریسک پذیری و کارآفرینی است. با این اوصاف توسعه بازار سرمایه از ضروریات فعلی اقتصاد است.


به گزارش آیان نیوز، مدیرعامل تامین سرمایه نوین با بیان این مطلب به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: به نظر می رسد مهمترین موضوعی که در حال حاضر بازار سرمایه با آن مواجه است، گسترش روحیه ریسک پذیری و کارآفرینی است.

ولی نادی قمی با بیان اینکه بر اساس تئوری های مالی ، بازارهای مالی نقش اساسی در هدایت منابع مردمی به سمت تولید دارند اما در کشور ما عمده این نقش به بانک ها سپرده شده است، افزود: با این حال بانک ها بنا به دلایل متعدد مانند ترازنامه ضعیف، کفایت سرمایه پایین، روابط بین المللی محدود و سرمایه های انسانی کم آشنا با الزامات بانکداری مدرن، این نقش را به خوبی ایفا نمی کنند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از طرف دیگر بازار سهام در کشور نوپا است و بازار بدهی به تازگی ایجاد شده است. فقدان قوانین و مقررات مدرن و فرهنگ سهامداری ضعیف از یک طرف و عدم اعتقاد سیاست‌گذاران به توسعه نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور ، موجب شده است که این بازار به رغم توان بالقوه و مناسبش، رشد نکند.

نادی قمی توضیح داد: به تبع عدم توسعه بازار سرمایه، روحیه ریسک پذیری و کارآفرینی به اندازه کافی در اقتصاد و بازارهای مالی گسترش نیافته است.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین خاطرنشان کرد: به نظر می رسد مهمترین موضوعی که در حال حاضر بازار سرمایه با آن مواجه است، گسترش روحیه ریسک پذیری و کارآفرینی است. فقدان این روحیه و عدم حمایت کافی از آن ، مانع ظهور و بروز خلاقیت و نوآوری در بازار سرمایه کشور شده است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: این در حالی است که اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد پایدار نیازمند جهش تکنولوژیک و از الزامات این جهش، توسعه روحیه ریسک پذیری و کارآفرینی است. با این اوصاف توسعه بازار سرمایه از ضروریات فعلی اقتصاد است.

به گفته نادی قمی، افزایش ضریب نفوذ این بازار مستلزم حمایت فراگیر از حقوق سهامداران و اعتباردهندگان علی الخصوص سهامداران خُرد ( اقلیت) است.


وی گفت: در کشورهایی که رژیم حقوقی قوی برای حمایت از حقوق سهامداران خُرد و اعتباردهندگان وجود دارد، بازار سرمایه قوی تر و فراگیرتر، شرکت ها بزرگ‌تر، عرضه های اولیه بیشتر و تفکیک مدیریت از مالکیت مناسب تر اتفاق می افتد. در صورتی که حمایت های قانونی از سرمایه‌گذاران ضعیف باشد، اثر بحران های مالی عمیق تر و وسیع تر و نیز توزیع بازده بازار سهام غیرنرمال و ناهمگن و وابسته به تلاطم در سایر بازارها خواهد بود.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین یادآور شد: بازده سالانه بازار سهام صرفا طی یکی دو ماه محقق می شود و بقیه اوقات سال بازار سهام نوسانی ندارد. بخشی از این موضوع به فقدان قوانین مدرن بر می گردد و بخشی دیگر به شفافیت مالی و عملیاتی شرکت ها و نظام انتخاب مدیران مربوط می شود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در حال حاضر مدیران اغلب بنگاه های اقتصادی بزرگ پذیرفته شده در بورس و فرابورس نه لزوما بر مبنای کارآمدی بلکه بر اساس ارتباطات سیاسی انتخاب می شوند ( فقدان بازار کار حرفه ای مدیران ) و این بنگاه های اقتصادی به جای تمرکز بر روی نقاط ضعف و قوت شرکت متبوع شان، در پی گرفتن امتیاز از دولت هستند و در شرایط تحریم فعلی برنامه مدونی برای آینده شرکت ندارند.

نادی قمی افزود: مدیریت بهای تمام شده تولید، جذب تکنولوژی های جدید و افزایش توان تولید ( فروش) از طریق ورود به بازارهای جدید لزوما در اولویت شرکت قرار ندارد و کمتر در جلسات هیات مدیره مورد بحث قرار می گیرد. شفافیت عملیاتی و مالی کمتر مورد توجه قرار می گیرد و گزارش های تفسیری مدیریت کمتر آگاه کننده است.

وی ادامه داد: با این اوصاف به رغم وضعیت سودآوری نسبتا مناسب شرکت‌ها در سال جاری و گزارش های نسبتا خوب فصل سوم، دغدغه های مشارکت کنندگان بازار نسبت اوضاع احوال سیاسی و وضعیت اقتصادی و بودجه ای، آنان را محتاط کرده است.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین در پایان توضیح داد: البته رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سهام لزوما عقلایی نبوده و در حال حاضر خطاهای رفتاری در شکل گیری وضعیت بازار نقش پررنگ تری دارد؛ بنابراین سرمایه گذاران به شرایط فعلی بازار خواه منفی یا مثبت یا کم نوسان باشد، واکنش بیشتری نشان می دهند تا اینکه یک رخداد با اهمیت جریان بازار را عوض کند. در هر حال باید به یاد داشته باشیم که عملکرد بازار سهام در بلندمدت تحت تاثیر خطاهای رفتای و باورهای غلط قرار نمی گیرد.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی