عروج ملکوتی آزاده سرافراز فرهنگی گرانسنگ روح اله فردوسی

شناسه خبر: 8312 سرویس: اجتماعی

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند باید که عشق را به شما اقتدا کنند بی دردهای خفته به مرداب عافیت باید حساب خویش ز مردان جدا کنند با نردبان درد به معراج می‌روند آنان که تا به صبح خدا را صدا کنند. هوالشهید عروج ملکوتی آزاده سرافراز فرهنگی گرانسنگ روح اله فردوسی را به محضر حضرت امام زمان (عج) و نایب بر حقش مقام معظم رهبری و ملت شهید پرور استان مازندران و مردم شهر ارطه تعزیت و تبریک عرض می نماییم.
مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی