۷۲ درصد مردم، واکسن ایرانی را تزریق خواهند کرد

شناسه خبر: 87579 سرویس: پزشکی و سلامت

مرکز افکار سنجی ایرانیان درباره واکسن کرونا نظرسنجی کرد.


جدیدترین نظرسنجی صورت گرفته توسط مرکز افکارسنجی ایرانیان با موضوع میزان اعتماد ایرانیان به واکسن کرونا منتشر شد.

این پژوهش درباره میزان آگاهی، نگرش و رفتار شهروندان ایرانی درباره واکسن کرونا و بر روی یک جامعه آماری با هزار و ۶۷ نفر مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایرانیان درباره واکسن کرونا را بخوانید:

۶۰ درصد امیدی زیادی به تولید واکسن ایرانی دارند

۳۰ درصد اعتماد خیلی زیاد به واکسن داخلی دارند

۷۲ درصد واکسن ایرانی را تزریق خواهند کرد

۲۱ درصد واکسن داخلی را تزریق نخواهند کرد

۴۰ درصد به واکسن‌های خارجی هیچ اعتمادی ندارند

۵۳ درصد گفته‌اند اگر وزرات بهداشت واکسن خارجی را تأیید کند آن را تزریق خواهند کرد.

منبع: فارسمهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی