معاون وزیر راه با بیان این که ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور داریم، اظهار کرد:در نظام پیمانکاری عموماً گرایش به تطویل است و متأسفانه خودشان را با پروژه مشغول می کنند. اما در پروژه سرمایه گذاری، هر میزان تأخیر انتفاع از آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وجود ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور

شناسه خبر: 9342 سرویس: اقتصادی

حبیب الله طاهرخانی در همایش سرمایه گذاری شهر جدید هشتگرد اظهار کرد: دولت ها در دنیا به خصوص توسعه زیرساخت ها و توسعه شهرها تغییر کارکرد داده اند؛ قبل از سال 200 این رویکرد از طریق تعریف پروژه و واگذاری آن به پیمانکاران بود. این روند قابل تداوم نبود. در ایران نیز همینگونه است و دولت نمی تواند این نقش را ایفا کند چون حجم اعتبارات عمرانی به طور مرتب در حال کاهش است. این اتفاق به این دلیل بوده که هزینه های اجرایی دولت همواره در حال افزایش بوده است.


وی ادامه داد: صندوق بین المللی برآوردی داشته که در حوزه‌های زیرساختی دنیا نیازمند 41 هزار تریلیون دلار سرمایه‌گذاری داشته که تامین آن در توان دولت‌ها نبوده است. یکی از راهکارها مشارکت بخش خصوصی و عمومی بوده است.

وی بیان کرد: برآوردها نشان می‌دهد که حدود 70 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور داریم، ضمن این که تورم کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است. باید فکری برای این پروژه‌ها کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که متولی حدود 400 هزار واحد مسکونی (طرح مهر) در کشور هستیم، اظهار کرد: بخشی از این واحدها به بهره برداری رسیده و بخشی هم در حال آماده سازی برای افتتاح است.

طاهرخانی با بیان این که جمعیت زیادی در شهرهای جدید کشور ساکن هستند که با کمبود زیرساخت ها مواجه اند، گفت: برای تامین زیرساخت های موردنیاز باید از سرمایه های بخش خصوصی استفاده کنیم. در این راستا از مراکز محلات برای تامین این زیرساخت ها استفاده کرده ایم.

وی تاکید کرد: ناگریز از مدل مشاکرت مدنی استفاده می کنیم؛ اما مدل مراکز محله ساده است، در این مراکز فضای بازی، درمانگاه، مدرسه و... در کنار آن مراکز تجاری هم هست. حسن این کار با توجه به رکود ساخت و سازها فرآیند کار برای سازندگان فراهم می شود و سرمایه گذار هم می تواند از سود خودش مطمئن باشد.

وی با بیان این که زمین در اختیار شرکت های عمران می توان نیازهای منطقه ای، استانی و ملی را پوشش دهد، اظهار کرد: باید مُدل های انجام پروژه را متحول کنیم. با این رویکرد هیچ راه گریزی نداریم چون دیگر منابع مالی در اختیار نداریم.

وی با بیان این که دولت به مشتری اهمیت نمی دهد، افزود: در نظام پیمانکاری عموما گرایش به تطویل است و متاسفانه خودشان را با پروژه مشغول می کنند. اما در پروژه سرمایه گذاری، هر میزان تاخیر انتفاع از آن را تحت تاثیر قرار می دهد. سیستم مواجهه با سرمایه گذار باید در دولت تغییر کند، نباید خیلی حساس باشیم که سرمایه گذار 2درصد، 5 درصد یا 7 درصد بیشتر سود کند بهتر از این است که سرمایه گذار پول خودش را به بازار ارز و طلا ببرد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران با تاکید بر این که نیاز ما این است که نوع نگاه از پیمانکاری به مشارکتی و سرمایه گذاری تغییر کند، تصریح کرد: برای این که یک پروژه به بن بست نرسد باید از ساز و کارهای سرمایه گذاری استفاده کنیم.


طاهرخانی بیان کرد: باید از سرمایه های مولد بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف توسعه ای استفاده شود.

وی همچنین در اولویت قرار داشتن قطار شهری کرج-هشتگرد خبر داد و با بیان این که منابع مورد نیاز از محل منابع شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت عمران هشتگرد تامین خواهد شد، اظهار کرد: آزادراه چرمشهر-آبیک پیشرفت خوبی دارد و باعث تخفیفی در حوزه ترافیکی می شود.

ووی با اشاره به برنامه ساخت 200 هزار واحد مسکونی تا سال 1400، گفت: این ساخت و ساز مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی است و از این بخش برای عرضه مناسب تر مسکن استقبال می کنیم.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی