نقشه نفتالی بنت برای ایران چیست؟ / شکستی دیگر در انتظار اسرائیل است

شناسه خبر: 93663 سرویس: سیاسی

تایمز اسرائیل معتقد است بزرگترین نقص دیپلماسی دولت بنت ، نامنسجم (ناهماهنگ) بودن آن است. به نظر می تواند به طور خاص درقبال طرح های اسرائیل نفتی بنت وجود نداشته باشد و احتمالاً نمی توانم در قدرت کشورمان از پیش ببرد کار کنم.


سفر نفتی بنت ، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ایالات متحده آمریکا و دیدار با جو باید سر و صدای زیادی در رسانه های مختلف به پا کرده است.

تایمز اسرائیل در گزارش اخیرش به دستاورد این سفر پرداخته و آن را واکاوی کرده است.

بر اساس گزارش تایمز ، همانطور که بنت از قبل هم گفته بود ، مساله ایران مهمترین مساله در مذاکرات واشنگتن بوده است. دیدار بنت و باید نشان داد که نخست وزیر جدید اسرائیل سیاست تجاری را به کار گرفته است و بنت قصد ندارد راه بنیامین نتانیاهو را ادامه دهد.

سیاست بی شکل بنت در مقابل جنون نتانیاهو

تایمز اسرائیل معتقد است که نفتی بنت باید به قول داده باشد که در مسأله ایران پیرو باید باشد و در نتیجه ، من خودم نتوریاهو داشته ام و در تمام زمینه های عملکرد ایالات متحده بود.

تایمز این سیاست خارجی جدید اسرائیل را سیاستی بی شکل و غیر شفاف (بی شکل) می نامد. نویسنده بر این است که سیاست دولت ائتلافی اسرائیل به محافظت از کارخانه خواهد بود و علت این امر هم این است که قدرت و توان دولت نفتی بنت کم است و او سخت در تلاش است که دولت ائتلافی دو ساله خود را حفظ کند. بنت می داند که هر گونه تنش ، جنگ یا آتش افروزی می تواند به کار ناستوار او را ساقط کند ، از این رو در جستجوی است که تا جای ممکن احتیاط را پیشه خود سازد.

سیاست صبر و احتیاط جواب می دهد؟

با این حال ، خود بنت و طرفداران چنین فکر نمی کنند. اعضاء دولت جدید بر آنند که سیاست نخست وزیر اسرائیل به مراتب منطقی تر از سیاست دیوانه وار نتانیاهو خواهد بود. تایمز می گوید سیاست بنت در قبال ایران گسترده تر از برنامه هسته ای است و او می خواهد با برنامه به ظاهر محتاطانه خود ایران در چند جبهه وادار به عقب نشینی کند.


بنت و دولتش معتقدند سیاست دولت جدید همانند سیاست بلوک غرب در قبال شوروی (در سالهای پایانی عمر آن) و سیاست آبی انگلیس و آمریکا و کانادا در فعالیت با قدرت نمایی آلمان در اقیانوس اطلس شمالی در جنگ جهانی دوم است. در هر دو مورد ، صبر و احتیاط و به کارگیری بیشتر تاکتیک و سیاست باعث پیروزی به ارمغان برسد.

تایمز: بنت بازاریابی ندارد

تایمز معتقد است حتی در خوشبینانه ترین حالت ، نمی توان نام سیاست خارجی نفتالی بنت را "استراتژی" گذاشت. تنها یک سری از آثار و درخواست های تاکتیکی می کند که هیچ یک از اهداف منطقی وجود ندارد. از این رو نمی توان قدرت و سیاست خارجی او را در قبال ایران را یک کمپین نامید. تایمز معتقد است که این مورد به هیچ کجا نرسیده و بعضاً باعث عقب نشینی ایران از فعالیت های هسته ای اش شد.

با این وجود ، متحدان بنت معتقدند شرایط دنیا و به خصوصی پاندمی کرونا که از هر سیاست و ایدئولوژی مهم تر است ، دولت اسرائیل را مجبور کرده است که به اتحادیه با متحدان و دوری از خودمحوری بپردازد. به هر حال ، برای کنترل کرونا ، دولت بنت احتیاج به کمک متحدانش دارد و اگر اسرائیل مانند زمان نتانیاهو با ایجاد باید با رویکردی انتقادی تبدیل شود ، ممکن است کمک های آمریکا برای کنترل پاندمی کرونا از دست بدهد.

تایمز معتقد است این بحث ها توجیهاتی بیش از حد نیست و نقصان بزرگ سیاست خارجی دولت جدید اسرائیل را از بین برد نمی برد. نویسنده معتقد است بزرگترین نقص دیپلماسی دولت بنت ، نامنسجم (ناهماهنگ) بودن آن است. به نظر می تواند در قبال طرح های اسرائیل نفتی بنت وجود نداشته باشد و احتمالاً نمی توانم کاری را پیش از این انجام دهم چرا که احتیاط بیش از حد ، قدرت عمل را از دولت من می گیرد.

منبع: خبر فوری
مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی