یارانه صد جدید در راه است؟

شناسه خبر: 95736 سرویس: اقتصادی

پیشنهادات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص بودجه 1400 و همچنین یارانه ها ، به نوعی خبر از نگرانی جدی در پرداخت یارانه و همچنین هدفمندسازی آن می دهد.


بررسی یک دهه گذشته بر سر یارانه ها نقدی آمد ، حکایت از احتیاط سیاست گذاری به دلیل خطاهای آزمون وصف وزارت رفاه و تمایل به استمرار رویه های پیش بینی شده در نظام پرداخت یارانه ها دارد.

یارانه‌ نقدی واژه مورد پرحاشیه که به افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین در اذهان ایرانیان گره خورده است. سیاست حمایتی که برخی از آن نمادین و کمتأثر و برخی از آن را پازلی از نقشه راه قانون هدفمندسازی یارانه های شندانند.

گروهی رونمایی از یارانه های جدید و به موازات آن افزایش نرخ سوخت و انرژی را سرآغاز یک موج جدید تورمی در اقتصاد ایران معرفی کرد و در این میان عده راست به واسطه خط خوردن از فهرست مشكلان ، همواره به دنبال مواردی برای گنجاندن نامشان در لیست مشولان هستند و به طور معتقدند ، اختصاص نیافتن یارانه نقدی به عمل و اطرافیانشان حاکم از حذف حذف مردم از یارانه نقدی است!

امید حاجتی ، رئیس سازمان هدفمندی یارانه در اردیبهشت امسال ، از آماده بودن زیرساخت این نهاد برای ثبت نام جاماندگان از یارانه خبر داد و گفت: طبق مواردی که توسط وزارت رفاه آماده شده است پیگیری شده و ثبت نام جاماندگان در سامانه رفاهی بوده است اما این روند باید از جانب این وزارتخانه آغاز شود.

هرچند در این گفت و گو شد که روند ثبت نام طی یک ماه آینده یعنی خرداد و یا نهایتا تیرماه آغاز خواهد شد اما هنوز روندی جدی مشهود نیست.

حساسیت بالای موضوع یارانه های نقدی در اذان مردم باعث شد ، چند پیش و در خلال انتخابات ریاست جمهوری ، یکی از موضوعات جنجالبرانگیز و چالش ، مواضع نامزدهای تصویری پاستور درباره سرانجام یارانه های نقدی و سیاست های حمایتی در دولت آتی باشد ؛ از سرنوشت ارز 4200 تومانی گرفته تا تغییر میزان یارانه های نقدی و تغییر در قیمت انواع حامل های انرژی.

بهبود معیشت خانوارها از طریق یارانه یا مدیریت اقتصاد؟

با این وجود و با گذشتن نزدیک به 2 ماه از روی کار آمدن دولت جدید ، هنوز تصور نشده است که در سیاست های خاص سیاسی حمایتی به ویژه یارانه های نقدی گرفته نشده است. طمأنینه خاص که برخی از آن را به نگرش کلان دولت جدید نسبت به روش های بهبود معیشت خانوارهای ایرانی ارتباط قرار داده اند.

ممکن است قدرتمندترین موضوعات در این خصوص را پیشنهادات اخیر عبدالملکی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دانستن باشد. در جایی که وزیر رفاه در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر تحولات یارانه دولت در دولت جدید و ثبت نام از جاماندگان یارانه نقدی ، اظهار کرد: در مورد اجرای برنامه های مربوط به یارانه نقدی ، هنوز سیاستی نهایی نشده است و در این خصوص دولت طرح هایی در دست بررسی دارد. اخبار و نتایج آن در ماه های آینده اعلام می شود.

میرکاظمی: پرداخت یارانه آنچنان بر زندگی مردم اثرگذار نبود

همچنین ، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه اخیر ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1401 ، با اشاره به مبحث یارانه نقدی می گوید: با توجه به توزیع یارانه ها در بخشهای مختلف ، آثار مثبت و اثربخشی مطلوب و قابل قبولی در پیشرفت سفره مردم ، شاخص های کلان اقتصادی و بخش تولید دیده می شود و بهبود اثرگذاری هدفمندسازی یارانه نیاز به مطالعه علمی و کارشناسی دارد.

نظراتی که تمرکز و عمق بخشیدن به یارانه های نقدی در سند بودجه 1401 را با شکستگی و تردید انجام داده است و در مورد ظهور کالابرگ های الکترونیکی و سایر حمایت های معیشتی غیرنقدی را پرنگ کرده است. شاید دلیل استفاده از یارانه شبه نقدی این است که مردم به مصرف کالا و خدمات مورد نظر ترغیب می شوند ، از طرفی اگر مبلغ معادل آن به صورت نقد پرداخت شود ، تأمین منابع ریالی نیز به بودجه فشار وارد شود.

با وجود اجماع در دولت سیزدهم برای حمایت از حمایت مالی افراد در سالهای پیش پیش رو ، اما بررسی سرگذشت یارانه های نقدی در سالهای گذشته ، پیش بینی شد که به کابینه تازه نفس گوشزد کرد تا در راستای تحقق عدالت اقتصادی گام بردارد و ترک فعلی چند و چند ساله در منطقه امروزروزرسانی فهرست یارانه‌بگیران کنار بعدارد.


پولدارها همچنان یارانه می گرفتن!

پيش بيني از جنس حذف يارانه ثروتمندان كه پاي ثابت اسناد بودجه در سالهاي گذشته بود و هيچگاه به طور كامل و بر اساس داده هاي متقنيتياتي انجام نشد و يا افزايش متقاضيان جديد يارانه معيشتي و نقدي بند بند "ب" تبصره 14 قانون بودجه 1400 كه آن هم با وجود وعده و ویدئوهای مدیر مسئول در ماه های گذشته ، راه رفتن به محل نبرده است.

وعده هایی که با وجود مصوبه هیأت وزیران در خردادماه 1400 و در واپسین روزهای دولت دوازدهم ، صرفاً در محدوده ای که شما باقی مانده اید و در انتشار اخبار ثبت نام جهانگردان یارانه نقدی ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه این موضوع این موضوع تکذیب و اعلام کرد: «در حال حاضر هیچ سایت یا سامانه ای برای ثبت نام یارانه نقدی توسط این وزارتخانه اعلام نشده است. هر گونه اقدام در خصوص ثبت نام جاماندگان یارانه تنها از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اطلاع رسانی شد.با توجه به امکان سوءاستفاده و کلاهبرداری از متقاضیان ثبت نام ، به درخواست به پیامک های غیرمرتبط توجه داشته باشید.

بعنوان مثال وزارت رفاه در اطلاعیه دیگری در تاریخ 8 تیرماه از افراد ثبت شده که در سال 1393 ثبت نام کرده اند یا افرادی که خانواده آنها یارانهبگیر نبوده اما با ازدواج از خانواده جدا شده اند ، پس از هماهنگی های مورد نیاز با ستاد ملی کرونا خبر داد که این اطلاعیه همچنین به سرانجام روشنی نرسید.

احتیاط سیاست بارگذاری تحت تأثیر موارد غیرقابل اتکاء قرار گرفت

مرور یک دهه گذشته بر سر یارانه های نقدی آمد و خریداری کرد که روی کاغذ باقی ماند ، حکایت از احتیاط سیاست گذاری و تمایل به استمرار شیوه فعلی در نظام پرداخت یارانه های نقدی است.

موضوعاتی که مسئولان سابق آن را از حساسیت موضوع و کارشناسان به دلیل خطای بالای آزمون و وسع وزارت رفاه و کاهش سرمایه اجتماعی دولت قبل ازداندانند!

با این تفاسیر ، نگارنده فرصت را مغتنم شمرده تا پیش از رونمایی از هر گونه بسته شدن حمایتی یا سیاست فعالیت در حوزه رفاه اجتماعی ، به یادآوری پیش بینی یک اشاره داشته باشید. چرا موفقیت هر نوع سیاست در گرو بستر اجرای آن سیاست و جستجوی مکان اصالت آن است.

از اینرو ، آزمون آزمون وسع پرخطا ، هراس خط خطوردگی و افزودن به فهرست یارانهبگیران و ناتوانی در پاسخگویی به اعتراضات جاماندگان یارانه ، اوضاع کنونی یارانه های نقدی را به بار آورد است.

برای بیان آشفتگی و درهم آمیختگی سیاست یارانه های نقدی ، همین بس که پس از 11 سال است که از هموطنان با اعتراض به حق نسبت به حذف از فهرست یارانه نقدی ، باید پاسخ روشن و منطقی از متولیان حوزه رفاهی کشور انجام نداد و چشم یانتظار سنجش وسع اقتصادی خود هستند و از طرفی ، دهکی که هیچ کدام از صدک های ثروتمند جامعه نیز به چشم امخورند که مشخص نیست با کدام متر و معیار ثابت یارانه نقدی و معیشتی روانه حسابشان خرید!

بر اساس این پیشنهاد ، افزایش یافته است ، بهروزرسانی سامانهای سنجش وسع افراد و اشراف متولیان حوزه رفاهی در اطلاعات اقتصادی خانوارها ، افزایش بر کاهش هزینه دولت ، عدالت اقتصادی و رضایت عمومی جامعه را به ویژه در تنگناهای اقتصادی به همراه داشته است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوانمهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی