بسته تشویقی آموزش و پرورش برای معلمان

معان آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: برنامه وزارت آموزش و پرورش صرف نظر از شرایط، این است که همه دانش آموزان باید برنامه آموزشی داشته باشند و مدیران مدارس و مسئولان مناطق موظف به پیگیری هستند که هیچ دانش آموزی به دلیل عدم دسترسی به زیرساخت‌های فناوری از جریان آموزش بازنماند.

مازندران/کشاورزی

توزیع کودهای شیمیایی کشت پائیزه در مازندران شروع شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با اظهار این که کشت پائیزه استان با کشت کلزا در مناطق میانبند آغاز شده و مشکلی در تامین نهاده ها وجود ندارد، گفت: توزیع کود شیمیایی اوره و سوپر فسفاته ساده با قیمت ثابت سال زراعی گذشته در حال توزیع از سوی کارگزاری‌ها است.


برگزیده
یاداشت