با بهره‌برداری از واحدهای جدید تولید برق در روزهای اخیر، ظرفیت اسمی تولید برق کشور به 80 هزار و 267 مگاوات رسید.

رسیدن ظرفیت اسمی تولید برق کشور به ۸۰ هزار و ۲۶۷ مگاوات

شناسه خبر: 10457 سرویس: اقتصادی

در روزهای اخیر واحد نخست نیروگاه سیگل ترکیبی کاشان با ظرفیت 160 مگاوات به شبکه سراسری برق کشور سنکرون شده، همچنین در دو هفته اخیر شاهد به‌بهره برداری رسیدن 10 مگاوات ظرفیت جدید در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و 28 مگاوات ظرفیت جدید در بخش نیروگاه‌های تولید پراکنده بودیم. با بهره برداری از این واحدها، مجموع ظرفیت جدید بهره برداری شده تولید برق کشور در سال 97 به یکهزار و 435 مگاوات رسید که با بهره‌برداری از این ظرفیت، هم‌اکنون ظرفیت اسمی تولید برق کشور 80 هزار و 267 مگاوات است.
مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی