عضو اتاق بازرگانی تهران:

نقش آفرینی خصوصی‌ها و عبور از بحران

شناسه خبر: 10499 سرویس: کسب و کار

این دوره شاهد همراهی گسترده با اعضای اتاق بازرگانی از جانب تشکل های شناخته شده بودیم که از هیات ائتلاف برای فردا استقبال کرده و همین باعث شد این ائتلاف رکورد چشمگیری در انتخابات اتاق داشته باشند که مسئولیت بخش خصوصی در این دوره را جدی تر می‌کند.

ایده ای که پیش تر هم تاکید شده مواجه شدن مجموعه دولت با محدودیت های فراوان مالی و اجرایی بودجه است. همه می دانیم که در سال ۹۸ دولت با مشکلات فراوان تامین منابع مالی مواجه است. همراهی اعضای اتاق و همراهی تعداد قابل توجه تشکل ها موقعی به دستاورد جدید مبدل خواهد شد که ما به جز مطالبه گری وارد عرضه پیشنهادات عملی برای عبور از توقف ها و بحران ها باشیم. لازمه این کار نقش پذیری و مسئولیت پذیری بیشتر تشکل ها برای بررسی مشکلات و ارائه راه حل باید مورد توجه باشد و اتاق تهران باید با تشکیل کمیسیون های تخصصی خوب و متناسب با وضعیت فعلی کسب و کار و آنچه در آینده قابل پیش بینی است، آماده بررسی مشکلات با دعوت از ذی نفعان مختلف باشد. تنها وظیفه اتاق مطالبه گری از حاکمیت و دولت نیست. بلکه با درک پیچیدگی‌هایی که مجموعه حاکمیت دارد، می‌توان راه حل‌های حرفه‌ای بخش خصوصی را در قالب تعامل با تشکل‌ها به صورت بسته عملیاتی در اختیار حاکمیت قرار داده و از این طریق آماد سهم گرفتن در بخش خصوصی در امور مختلف بود. یعنی اتاق برای اینکه از دولت بخواهد دست از تصدی گری بردارد باید بسته هایی را با همکاری اعضای اتاق و تشکل ها معرفی کند و زمینه را برای نقش آفرینی بیشتر بخش خصوص در اداره وضعیت اقتصادی و توسعه فراهم کند. خلاصه اینکه این فرصت همراهی بیشتر تشکل ها با تیم منتخب ائتلاف برای فردا نتیجه توانمندی بیشتر اتاق در اراده پیشنهادی موثر برای جلوگیری از توقف و بحران است که با حسن نیتی که وجود دارد و درک مناسب تشکل ها از وضعیت فعلی، می‎‌توانیم موفق باشیم. وزارت صنعت باید همکاری کند تا لوکوموتیو ارائه خدمات در کشور متوقف نشود.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی